"Misschien moeten we in het onderwijs ons ook maar eens een keer focussen op wat er allemaal goed gaat"

22 juni 2019
De juffen en meesters van de lagere school? Die verdienen eindeloos veel respect! Daarom riep Michael De Cock, artistiek leider van de KVS, hen uit tot 'Helden van de week'. Lees zijn opinie, een prachtig eerbetoon aan alle leerkrachten in de lagere school.

Nog een week lang maken ze hun brooddoos en hun boekentas klaar. Dan mogen ze hem in de hoek van de kamer gooien. Om hem er twee maanden te laten staan. Mijn helden van de week staan voor de klas: de juffen en de meesters van de lagere school.

Onderwijs is de laatste maanden niet uit het publieke debat weg te slaan. Vaak is het geen al te vrolijk nieuws. We gaan achteruit, het niveau daalt… Politici, opiniemakers, onderzoekers, iedereen heeft zijn mening.

Ach… Er zijn er die erover praten. En er zijn er die het doen. Zonder zeuren. Elke dag van de week opnieuw. Smart voor het bord. Van de eerst woordjes in lettergrepen hakken tot het getal pi, het berekenen van procenten, en het hoe en het waarom van de tweede wereldoorlog. Onze kinderen leren het allemaal in de lagere school.

Makkelijker is de wereld er niet op geworden. Meertaligheid in de klas is de regel, en leerlingen hebben almaar meer specifieke behoeften en problemen…
Van ADHD, ADD, ASF, BASF, dyslexie, dyscalculie, dysorthografie, dyspraxie, dysmagnie, dysmoetabsoluut. Jammer genoeg is de toename van problemen in het onderwijs, omgekeerd evenredig met het respect, voor de leerkracht.

Mijn dochter moest, net voor het eind van het schooljaar, even afscheid nemen van haar meester. Die moest met grote spoed geopereerd worden. De kinderen waren er het hart van in. Al hebben ze nu geleerd wat missen betekent. Een paar maanden later, net op tijd voor het eindtoneel, komt hij stiekem weer kijken. En na zes jaar goede zorgen, aan het eind van de lagere school, gaan de kinderen naar het middelbaar. Daar wanen ze zich nog groter, ook al zijn er weer kleiner.

Misschien moesten we in het onderwijs ook maar eens een keer focussen op wat er allemaal goed gaat

Misschien moesten we in het onderwijs ook maar eens een keer focussen op wat er allemaal goed gaat. Misschien moesten de media maar eens een campagne opzetten. Een voor supermeester, en nog een voor superjuf.

Ik geef alvast het goede voorbeeld:
Van meester Geert tot juf Kim.
Van juf Fadoua tot meester Wim.
Zij zijn de helden van deze week.


Het kan niet genoeg gezegd:
De toekomst van de middenstand
De branie van het menselijk ras
Zit vandaag van kust tot binnenland
Op de banken van de eerste klas.

Een miljard kussen van de ouders en een bank vooruit.

En die eindeloze vakantie? Die is dubbel en dik verdiend.

Lees ook: