"Misschien moeten we van onze beleidsmakers meer verantwoording eisen op lange termijn?"

29 september 2016
“Tegen dat we weten of een Eandis-verkoop ons goed of slecht doet, zijn de politici die erover oordelen al lang niet meer verantwoordelijk” schreef journalist Pieterjan Van Leemputten op Twitter. Hij mocht zijn standpunt verder verduidelijken in “De minuut” van Hautekiet.

Het jammere aan Eandis is dat de gevolgen pas merkbaar zijn wanneer de politici die we vandaag horen niet meer verantwoordelijk zijn voor de materie.

Niet dat ik wil pleiten voor bestuurders voor het leven, maar ambtstermijnen van 4 tot 6 jaar staan haaks op een langetermijnvisie.

Misschien moeten we van onze beleidsmakers meer verantwoording eisen op lange termijn? Blijkt na tien jaar dat uw beleid de economie stimuleerde of onze maatschappij heeft verrijkt, dan mag u daar zelfs een vette bonus voor krijgen. Blijkt dat uw ingenieuze oplossing uit 2006 ons vandaag een budgettaire put oplevert dan mag dat gesanctioneerd worden.

Wie een land bestuurt, heeft een verantwoordelijkheid die verder reikt dan de volgende verkiezingsronde.

Is dat haalbaar? Neen, alleen al omdat politici dit zelf moeten stemmen. Maar we moeten als burger beseffen dat wij langer met de gevolgen opgezadeld zitten dan de meeste ministers en parlementsleden.