Moet Airbnb beperkt worden?

11 mei 2016
Airbnb is al lang geen marginaal verschijnsel meer. De kans is groot dat ook jij het al eens deed: een kamer huren bij een privépersoon, ergens ter wereld. Handig voor verhuurders, die er snel geld mee kunnen verdienen. En handig voor huurders, die zo goedkoop op vakantie kunnen.

Airbnb is al lang geen marginaal verschijnsel meer. De kans is groot dat ook jij het al eens deed: een kamer huren bij een privépersoon, ergens ter wereld. Handig voor verhuurders, die er snel geld mee kunnen verdienen. En handig voor huurders, die zo goedkoop op vakantie kunnen.

Maar de populariteit is natuurlijk nadelig voor bijvoorbeeld hotels. En ook niet iedereen weet dat er ook een administratieplicht is. Soms wordt er ook voor heel lange periodes een kamer verhuurd. Daarom is er dringend nood aan meer regelgeving. Zo lanceert Amsterdam een internationale bijeenkomst over hoe je er als stad mee kan omgaan.

Hautekiet gaat er dieper op in, en hij wil ook jouw mening:

Reageer:

Is het nodig dat Airbnb beperkt wordt tot waar het voor bedoeld is: ‘een korte, occasionele verhuring van woonruimtes’? Of moet het volgens jou niet ingeperkt worden?

Ben je zelf een gebruiker van Airbnb? Wat zij zijn jouw ervaringen? Positief en negatief?

Foto © Getty Images