Moet de EU glyfosaat verbieden?

26 februari 2016
De Europese Commissie stelt voor om de omstreden onkruidbestrijder glyfosaat - bekend onder de merknaam Roundup - voor nog eens 15 jaar te vergunnen. De huidige toelating vervalt eind juni. Op 7 maart stemt het Parlement over het voorstel.
De Commissie onderbouwt die keuze met het advies dat de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) in november heeft gegeven. EFSA noemt het kankerverwekkend risico van glyfosaat 'onwaarschijnlijk'.
 
Terwijl het IARC - het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek van de WHO - het product vorig jaar toegevoegd heeft aan de lijst van stoffen die ‘mogelijk’ kankerverwekkend zijn voor de mens. Volgens het IARC is er voldoende bewijs dat glyfosaat kanker verwekt bij proefdieren.
 
Bovendien zou glyfosaat ook een hormoonverstorend effect hebben. Onderzoek linkt de onkruidverdelger aan vruchtbaarheidsproblemen bij mannen.
 
Dat glyfosaat door het lichaam wordt opgenomen lijkt zeker. Het wordt aangetroffen in het bloed en de urine van mensen die het beroepshalve gebruiken. Maar ook niet-professionals plassen glyfosaat. Zo trof het Federale Duitse Milieu-agentschap UBA afgelopen 15 jaar een grote toename in de urine van studenten aan. 
 
Hoe dat daarin terecht komt? We willen niet te kort door de bocht gaan, maar het Milieu-instituut van München publiceerde zopas een alarmerend rapport over glyfosaat in Duits bier. De grootse Duitse biermerken bevatten allemaal glyfosaat, tot 300 procent van de grenswaarde voor drinkwater (0,1 microgram/liter).
 
Glyfosaat lijkt tegenwoordig wel overal in te zitten. Deze week riep een biomerk voor vrouwelijke hygiëne in Frankrijk en Canada uit voorzorg nog 3100 dozen inlegkruisjes terug omdat een 'zeer residuele aanwezigheid' glyfosaat was vastgesteld.
 
Zou de EU dat voorzorgsbeginsel ook niet beter hanteren? Bestaat er een valabel alternatief voor Roundup?