Moet de koppeling tussen loon en anciënniteit verdwijnen?

7 maart 2018
In België verdienen 55-jarige werknemers gemiddeld 62% meer dan hun 25-jarige collega’s die hetzelfde werk doen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van Vlerick-professor Xavier Baeten. “De koppeling van lonen aan de anciënniteit is onhoudbaar”, zegt Baeten.

Bijna nergens in Europa is de loonkloof tussen jongere en oudere werknemers zo groot als in ons land. Enkel in Luxemburg, Italië en Portugal is de kloof nog groter. “Het principe van de anciënniteit is: hoe meer ervaring, hoe meer loon. Maar op een bepaald moment leidt meer ervaring niet tot meer productiviteit”, zegt professor Baeten in Het Nieuwsblad en De Gazet van Antwerpen.

De koppeling tussen loon en anciënniteit loslaten is volgens professor Baeten een goed idee. “In Zweden werd die beslissing al eind jaren ‘80 genomen. Daar is nu 80% van de 55-plussers aan de slag, bij ons is dat amper 47%”.

Moet er iets gedaan worden aan die grote loonkloof?

  • Moet de koppeling tussen loon en anciënniteit verdwijnen? Om op die manier de loonkloof tussen jongere en oudere werknemers te verkleinen?
  • Of vind je het net logisch dat meer jaren op de teller ook recht geeft op een hoger loon?