Moet een neutrale overheid religieuze symbolen weren in campagnes, dienstverlening, ...?

31 augustus 2017
De neutraliteit bij de Vlaamse overheid staat hoog op de agenda, sinds Vlaams minister Homans begin deze week besliste om een tweet met een beeld van een gesluierde vrouw te verwijderen van de officiële account van de overheid.

Het beeld hoorde bij een vacature bij de overheid, maar voldeed niet aan de nodige neutraliteitsvereisten, vond Homans.

Homans benadrukt op Twitter dat "alle religieuze symbolen niet mogen" bij de Vlaamse overheid. Er wordt wel gestreefd naar diversiteit binnen de Vlaamse overheid, maar een algemene richtlijn over religieuze symbolen is er eigenlijk niet. Elke leidende ambtenaar mag dat zelf beslissen voor zijn of haar dienst.

Critici zeggen dat Homans een knieval deed voor de haatdragende boodschappen die op sociale media verschenen. Voormalig Vlaams diversiteitsambtenaar Alona Lyubayeva tweet: “Perceptie van neutraliteit gebaseerd op uiterlijk is niet te hanteren in diverse samenleving. Racistisch van aard”.

Reageer

Moet de Vlaamse overheid te allen tijde neutraal zijn? Of moet er ruimte zijn voor (zichtbare) diversiteit in bijvoorbeeld campagnes, dienstverlening?