"Moet een raad van bestuur tsjokvol zitten met mensen door de partij aangeduid?"

16 december 2016
Sophie Dutordoir is de nieuwe baas van de NMBS. Een topbenoeming dus. Maar waarom duren ze zo lang? Xavier Taveirne vroeg het aan Filip De Rynck, proffessor bestuurswetenschappen aan de UGent.

Politieke partijen als spin in het web

Dat dit soort benoemingen zo lang op zich laten wachten, is historisch gegroeid, zegt Filip De Rynck. "Vlaams-Waals, werkgever-werknemer, ... De politieke partijen waren dan de spin in het web. In het begin werden bijna alle ambtenaren partijpolitiek benoemd. Dat is nu gelukkig veel minder." Al blijven topmanagers van overheidsbedrijven en raden van bestuur politiek benoemd.

"Ook de benoeming van Dutordoir lijkt politiek geïnspireerd. Er lijkt een soort van ruil afgesproken tussen CD&V en NV-A, waarbij die laatste de voorzitter van Infrabel krijgt in de persoon van Herman De Bode. En wie weet welke andere akkoorden zijn er nog achter de schermen gesloten."

Moeilijke historische positie voor NV-A

"NV-A zit in een moeilijke historische positie. De partij zit wat gewrongen tussen het klassieke politieke spel en haar identiteit als jonge partij." Wel worden er over het algemeen minder partijpolitieke benoemingen doorgevoerd, aldus De Rynck. 

Moeten we dan naar technocraten kijken in plaats van partijmandatarissen om een overheidsbedrijf te leiden? "In de logica van een bedrijfssetting zou het logisch zijn dat de raad van bestuur daarover zou kunnen beslissen. Daarbovenop, moet die raad van bestuur tsjokvol zitten met mensen die door de partijen zijn aangevoerd?"