Moet het anoniem doneren van ei- of zaadcellen afgeschaft worden?

16 mei 2018
"In België is er helaas nog altijd donoranonimiteit. Maar donorkinderen hebben toch ook rechten?" Dat zei An Peeters twee weken geleden in 'De Minuut'. Zelden lokte een minuut zoveel reacties uit.

An is zelf een donorkind en schrijft op haar blog An gaat op zoek over de zoektocht naar haar biologische vader.

Donoranonimiteit is geen goed idee, vindt An. "Mocht DNA er niet toe doen, dan is het op de materniteit toch geen probleem dat men je eender welk kind mee naar huis geeft?"

Het Kinderrechtencommissariaat treedt An bij: anoniem donorschap is ontoelaatbaar omdat het het recht op afstammingsinformatie schendt, is het standpunt daar.

Reageer

  • Moet anoniem donorschap afgeschaft worden?
  • Of zijn er volgens jou belangrijke argumenten om het anoniem doneren ook in de toekomst te behouden?


Bekijk de oproep van An Peeters:

Lees ook: