Moet 'historisch inzicht' in de eindtermen?

21 maart 2016
Hoe is het gesteld met de geschiedeniskennis en het historisch besef van de Vlaming? Dat hebben Radio 1, het Davidsfonds, en de KU Leuven samen onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat vooral ons historisch bewustzijn beter kan. Moeten we dat historisch bewustzijn benadrukken in de eindtermen?

De deelnemers aan het onderzoek scoorden al bij al vrij goed als het gaat over historische feitenkennis, maar als het gaat over het leggen van verbanden en het ontmaskeren van historische clichébeelden is de teneur veel minder goed. Morgen bespreken we alle resultaten van het onderzoek.

Hoe belangrijk is het om veel historische feiten te kennen? En hoe belangrijk is het om historisch inzicht te hebben, verbanden te kunnen leggen en clichébeelden te kunnen ontmaskeren? Waarop moeten we focussen als het gaat over eindtermen in het onderwijs?

Karel Van Nieuwenhuyse (KU Leuven) licht de resultaten van de Grote Geschiedenisenquête toe in Hautekiet.

Ook jouw mening is welkom:

REAGEER

Kennen we 'onze geschiedenis' voldoende? Is historische kennis en historisch inzicht nuttig? Moet het onderwijs daar op inzetten? Hoe dan?

 

Foto: My God, Help Me to Survive This Deadly Love