Moeten jongeren op school beter voorbereid worden op hun rol als burger in de maatschappij?

8 november 2017
Vlaamse jongeren kennen de basisprincipes van de democratie, hebben een groot maatschappelijk bewustzijn en zijn steeds toleranter tegenover migranten.

Maar ondanks hun groot gevoel voor burgerschap zijn Vlaamse jongeren weinig geëngageerd. Dat blijkt uit de resultaten van de International Civic and Citzenship Education Study 2016.

Een van de belangrijkste conclusies in het rapport is: burgerschapseducatie moet een centrale plaats krijgen in het onderwijsbeleid.

Dat wordt stevig aan de weg timmeren, want uit hetzelfde rapport blijkt ook dat Vlaamse leerkrachten weinig vertrouwd zijn met burgerschapseducatie.

Reageer

  • Moeten jongeren op school beter voorbereid worden op hun rol als burger in de maatschappij?
  • Welke aspecten van burgerschap moeten er zeker aan bod komen? Kennis van de grondwet? Democratische principes? Ethiek?
  • Moeten leerkrachten beter opgeleid worden om het met hun leerlingen over burgerschap te hebben?
  • En moeten leerkrachten dan ook binnen verschillende lessen meer ruimte krijgen om het over burgerschap te hebben? Of is er op de school van jouw kinderen nu al voldoende ruimte voor?