Moeten kinderen best al leren lezen en rekenen in de kleuterklas?

10 januari 2019
© Pixabay
Moeten kinderen al leren lezen, schrijven en rekenen in de kleuterklas? Een nieuwe studie lijkt erop te wijzen.

Een nieuwe studie lijkt een einde te maken aan een scholastieke tweestrijd die al jaren woedt onder pedagogen: moeten kleuters best ook al leren lezen, rekenen en schrijven?

“Het is een zeer moeilijke discussie” bevestigt pedagoog Pedro De Bruyckere in ‘Nieuwe Feiten’. Zo zijn er mensen die denken: “Hoe vroeger je begint, hoe beter je presteert”. Anderen zeggen dan weer dat men de jonge kindertijd niet te schools moet maken. Kortom: laat je een kind een kind zijn in de kleuterklas, of maak je er al een lagereschoolkind avant la lettre van?

Een nieuwe Amerikaanse studie, die gepubliceerd werd in het tijdschrift American Educational Research Journal, levert nieuwe inzichten. “Men keek bij meer dan 1000 scholen hoeveel tijd er besteed werd aan reken- en taalvoorbereiding, en welk effect dit had op de sociale ontwikkeling van de kinderen.” En wat bleek? “De taalvoorbereiding bleek geen enkel effect te hebben op de sociale ontwikkeling, ook geen negatief effect. Maar het werken aan rekenen bleek overeen te komen met een betere sociale ontwikkeling.” Scholen die er ietsje vroeger mee beginnen, verkleinen ook de kloof tussen rijk en arm. Ongelijkheid wordt meer tegengegaan.

Toch stelt De Bruyckere de boze tegenstanders van het onderzoek meteen gerust: “Het gaat niet over elke dag ermee bezig zijn, maar wel over 9 keer in een maand een beetje aandacht hebben voor rekenen in de les.” Geen wiskundeles dus, maar voorbereidende oefeningen. En ook belangrijk: zonder druk!

Dit onderzoek zegt ook niks over ‘spelen’, merkt De Bruyckere - die zelf een middenpositie in de hele discussie inneemt - ook op. “We weten uit ander onderzoek dat genoeg met elkaar spelen óók heel belangrijk is.”

Beluister het integrale interview met Pedro De Bruyckere:

Lees ook: