Moeten we alles uit onszelf halen?

6 november 2018
Vandaag over ambitie. Moeten we altijd naar het allerhoogste streven, in het werk, of in het, of in het leven? Of is een gemiddeld leven al goed genoeg?

Acteur Frank Focketyn zegt van zichzelf dat hij geen ambitie heeft en dat dit zijn grote geluk is. Lotte De Caluwé ging hem opzoeken

Vlamingen staan niet bekend als een ambitieus volkje. Dat werd trouwens vorig jaar bevestigd door een onderzoek van de OESO bij. Hoe anders is dat bij de Amerikanen, in ‘the land of opportunities’. Björn Soenens geeft een verklaring. 

Niet alle Amerikanen zijn even ambitieus. Homer Simpson is het tegenvoorbeeld bij uitstek. Vincent Byloo brengt een ode aan de minst ambitieuze der Amerikanen.

Iedereen vult ambitie anders in. Fleur is perfect gelukkig met wat ze doet in het leven. Maar haar vader ziet meer in haar, en vindt dat ze meer zou kunnen doen met haar diploma en haar talenten. Ward Bogaert praatte met vader en dochter over dit verschil in visie en ambitie.

Het lijkt wel of jongens van jongs af aan gestimuleerd worden om hoog te mikken en hoe we meisjes aanleren om voorzichtiger en minder ambitieus te zijn. Specialist genderstudies Veerle Draulans (KULeuven) over dit verschil in opvoeding.

Moeten we alles uit onszelf halen, of niet? Maakt ambitie wel gelukkig? Of staat het geluk net in de weg. Een vraag voor emeritus professor filosofie Antoon Vandevelde (KULeuven).
 

Radio 1 Select