Moeten we bang zijn van sektes?

28 maart 2019
Gisteren ging het in PANO over seksueel misbruik bij de getuigen van Jehova en hoe dat al heel wat jaren in de doofpot gestopt wordt. In de Wereld van Sofie gaat het vandaag over hoe dat misbruik kon gedijen in die sekte, en waar de getuigen van Jehova precies voor staan. Wanneer noem je een beweging precies een sekte? Is er altijd een charismatische leider en hoe komt het dat die er in slagen ook de meest rationele en hoogopgeleide mensen mee te krijgen?

Johan Detraux is vroeger zelf een getuige van Jehova geweest. Ondertussen is hij medewerker van de sektewaakhond IACSSO en ex-voorzitter van het SAS (Studie en Adviesgroep Sekten). Hij is expert hulpverlening aan voormalige sekteleden. Hoe kom je terecht in een sekte en (hoe) kan je je losmaken van een sekte?

De ouders van de Nederlander Samuel Vermeulen zaten vroeger bij de sekte van Baghwan in India, waarover de Netflixdocu “Wild Wild Country” gemaakt werd. Hij schreef zijn ervaringen recent neer in het boek “Prins van Liefde”.

Ward Bogaert vertelt het verhaal van de Nederlandse sekteleider Lou de Palingboer die ook in België een handvol aanhangers had en van wie sporen terug te vinden zijn in Kasterlee.

Waar geloven aanhangers van Scientology (waar half Hollywood aanhanger van lijkt) nu precies in? Max Vryens zocht het uit.

In de podcast die Gabrielle Ader maakte over de Kasteelmoord - het proces wordt momenteel overgedaan - komt ook een passage voor over de fascinatie die slachtoffer Stijn Saelens had voor de beweging “Rinkelende Dennen”. Die lijkt dicht bij een sekte lijkt aan te leunen. Wat is er de ontstaansgeschiedenis van?

Lees ook: