Monica De Coninck: "Dienst vreemdelingenzaken wordt plots politie, rechter en grensbewaker"

9 februari 2017
Mogen vreemdelingen, die een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid of openbare orde, het land worden uitgezet ook al zijn ze hier geboren of als kind toegekomen? Sarah Smeyers, kamerlid voor N-VA en Monica De Coninck, kamerlid voor sp.a gingen in De Ochtend in debat.

Monica De Coninck heeft bedenkingen bij het wetsvoorstel dat toelaat om vreemdelingen op een makkelijkere manier uit te zetten. Volgens haar zal het wetsvoorstel toelaten om alle buitenlanders, ook Europese burgers en mensen die in België geboren zijn, zonder veroordeling het land uit te zetten. "De administratie die hierover beslist wordt in één klap politie, rechter en grensbewaker."

Sarah Smeyers stelt dat het nieuwe wetsvoorstel er vooral komt om de procedure van uitwijzing te versnellen. Ze stelt ook dat er tegen elke beslissing van de dienst vreemdelingenzaken in beroep kan gegaan worden. Dat de uitvoerende macht nu ook de rechterlijke macht zou worden in dit wetsvoorstel, betwist ze. 

De Coninck vraagt zich dan af hoe je iemand gaat uitwijzen op vlak van verdenking als er nog geen veroordeling geweest is. Ze pleit ervoor om mensen die verdacht worden een gevaar te zijn voor de nationale veiligheid en openbare orde op te volgen in plaats van ze de grens over te zetten. "Via een achterdeur zullen ze altijd een manier vinden om terug te keren." Smeyers wil criminelen niet kansen blijven geven door ze op te volgen. "Hoe lang moet je wachten eer je zegt genoeg is genoeg?" 

Sarah Smeyers zegt dat de nieuwe wet noodzakelijk is om ons lang veilig te stellen en dat ze er zeker van is dat de wet niet misbruikt zal worden. Dat kan allemaal wel zijn volgens Monica De Coninck maar deze wet is gevaarlijk omwille van het feit dat we niet weten wat toekomstige beleidsmakers ermee kunnen doen. "Een wet maak je niet voor één jaar, die maak je voor de eeuwigheid en we weten niet wie er na ons zal komen en hoe die deze wet zal gebruiken."