Morgen grote pensioenbetoging. Waar kan je hinder verwachten?

15 mei 2018
De drie grote vakbonden komen morgen in Brussel op straat om te protesteren tegen de pensioenplannen van de federale regering. Wat betekent dat voor de pendelaars, loketten en scholen?

Openbaar vervoer

Bij de NMBS wordt geen hinder verwacht. Integendeel, de NMBS legt acht extra treinen in om betogers naar Brussel te brengen.

De Lijn houdt wel rekening met verstoord verkeer. Niet alleen op de dag van de pensioenbetoging, ook van donderdag tot zondag. Dan staken de socialistische en liberale vakbond tegen de reorganisatieplannen bij vervoersmaatschappij.

Morgen verwacht De Lijn de grootste hinder in de steden. Die dag wordt voor het eerst het systeem met prioritaire assen getest. Dat betekent dat werkwillige chauffeurs worden ingezet op de belangrijkste lijnen. Volgens De Lijn krijgen de reizigers hierdoor een beter aanbod dan wanneer de werkwilligen in gespreide slagorde aan de slag gaan over het hele net.

Ook bij de MIVB zal het net mogelijk sterk verstoord zijn. De Brusselse vervoersmaatschappij raadt haar reizigers aan alternatieven te zoeken, ook al is het nu nog moeilijk om de hinder in te schatten. Morgenochtend zal de MIVB meer informatie kunnen geven over de situatie op het net.

Onderwijs

Ook de drie grote onderwijsbonden hebben een stakings­aanzegging ingediend. Op die manier willen ze hun leden de kans geven om mee te betogen. Zowel het Katholiek Onderwijs als het gemeenschapsonderwijs (GO!) kunnen geen overzicht geven van welke scholen dicht zullen zijn of enkel opvang zullen aanbieden.

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) beklemtoont dat schoolbesturen "duidelijk en tijdig moeten communiceren met ouders en leerlingen". Het schoolbestuur moet voorzien in opvang wanneer ze vaststelt dat de normale lessen niet kunnen doorgaan. "Indien dergelijk toezicht niet mogelijk is, kan het schoolbestuur beslissen om de school te sluiten en moeten de ouders hierover geïnformeerd worden", zegt Crevits.

Lokale besturen

Lokale besturen gaan ervan uit dat hier en daar personeelsleden niet komen opdagen. Maar niet in die mate dat de loketten gesloten zullen zijn.

Bedrijven

Om zoveel mogelijk mensen naar de betoging in Brussel te krijgen, is in de privésector een interprofessionele stakingsaanzegging ingediend. Wie naar de betoging wil en niet gaat werken, is gedekt door die stakingsaanzegging.

Maar of bedrijven volledig zullen stilvallen, is nog niet duidelijk. Bij Volvo Cars in Gent bijvoorbeeld zullen vakbondsafgevaardigden en militanten naar Brussel afzakken, maar hinder voor de fabriek wordt er niet verwacht.

Bron: vrtnws.be en 'De Ochtend'