Moslims vieren het Offerfeest, laatste keer onverdoofd ritueel slachten

21 augustus 2018
Moslims wereldwijd vieren vandaag het Offerfeest, een van de hoogtepunten van het jaar. Traditioneel wordt dan een dier geslacht, meestal een schaap. Vorig jaar werden in Vlaanderen 17.000 dieren geslacht, een kwart minder dan in 2016 en zelfs de helft minder dan vier jaar geleden. Dit jaar is het de laatste keer dat er onverdoofd ritueel geslacht mag worden in erkende slachthuizen, vanaf volgend jaar moeten de dieren verdoofd zijn.

Moslims wereldwijd vieren vandaag de eerste dag van het Offerfeest, Eid al Adha (Grote Feest). Het is een van de twee hoogtepunten in het jaar, na het Suikerfeest (Eid al Fitr, Kleine Feest), aan het einde van de ramadan. "We noemen het Offerfeest het Grote Feest omdat het in de maand van de bedevaart naar Mekka valt", zegt Bayram Saatci, ondervoorzitter van de Moslimexecutieve, in 'De Ochtend'.

Met het Offerfeest herdenken moslims dat profeet Ibrahim (Abraham) bereid was zijn zoon te offeren in opdracht van Allah. Allah hield hem op het laatste moment tegen en zei dat een ram de plaats van de zoon mocht innemen. Moslims vieren het Offerfeest daarom onder meer door het slachten van een dier, meestal een schaap, lam of geit.

Het is een familiefeest, een tijd van samenzijn, vergelijkbaar met Kerstmis bij christenen. "Het Offerfeest duurt drie dagen. Straks is er een openings- of feestgebed. Nadien is er een feestpreek, feliciteren we elkaar. In de namiddag beginnen dan de familiebijeenkomsten, en we brengen ook bezoekjes aan vrienden en kennissen", zegt Saatci.

Omdat het Offerfeest dit jaar in de zomervakantie valt, willen veel moslims het feest in hun land van herkomst vieren met familie daar, zegt Saatci. "Op dit moment zijn veel mensen nog op vakantie in hun land van herkomst. Ze hebben familie en kennissen daar, dus als ze het praktisch kunnen plannen om het men hen te vieren, willen veel mensen dat wel doen."

"Slachtgebeuren verplaatst zich naar het buitenland"

Het Offerfeest gaat traditioneel gepaard met het rituele onverdoofde slachten van een schaap. "De naam zegt het zelf, moslims moeten vandaag een offer brengen. Naast het sociale aspect is het slachten een van de belangrijkste dingen die vandaag gebeuren."

Er zijn ook alternatieven, zoals het slachten van een dier in het buitenland. "We zien dat het slachtgebeuren zich verplaatst. Er zijn veel organisaties die giften inzamelen om in jouw naam een dier te laten slachten in het buitenland. Maar een gift alleen voor een liefdadigheidsactie volstaat eigenlijk niet. Je komt je verplichting als moslim na, het is wel jammer dat die traditie wegvalt, het familiale... Uiteindelijk verplaats je alleen het slachten."

Drie tijdelijke slachtvloeren in Vlaanderen

In Vlaanderen geldt sinds 2015 een verbod op onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren. Verdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren is wel nog toegelaten. Dat kan dit jaar op drie plaatsen: Genk, Werchter en Wolvertem. "De Raad van Theologen, verbonden aan de Moslimexecutieve, heeft zich erover uitgesproken. Ze blijven tegen het verdoofd slachten, maar iedere moslim is vrij om daarop in te gaan", zegt Saatci. "Er is wel een discussie over het al dan niet verdoofd slachten, maar een kentering merk ik nog niet meteen."

Moslims die een dier ritueel willen laten slachten, kunnen daarvoor terecht bij een erkend slachthuis. Vanaf 2019 geldt in Vlaanderen een totaalverbod op onverdoofd slachten. Dieren kunnen dan enkel nog ritueel geslacht worden na een omkeerbare verdovingstechniek, zoals elektronarcose. "Volgend jaar gaan we denk ik hetzelfde verhaal zien, de organisatie van het slachten dat zich verplaatst naar het buitenland. Maar het Offerfeest zal niet verdwijnen."

Bron: vrtnws.be en 'De Ochtend'