N-VA: "Buitenlandse leiders moeten toestemming vragen voor propaganda in ons land"

7 maart 2017
Turkse politici mogen géén campagne voeren in ons land voor het Turkse referendum in april tenzij de regering daar toestemming voor geeft. Dat zegt N-VA-fractieleider Peter De Roover in "De afspraak". Hij wil dan ook een wetsvoorstel indienen dat toelaat om een "normaal maatschappelijk debat te voeren, zonder de import van politieke vedetten uit het buitenland".

Het referendum gaat over een mogelijke grondwetsherziening waarmee de Turkse president meer macht zou krijgen. Turkse politici voeren campagne in Turkije zelf, maar daarnaast ook in het buitenland. En dat kan niet, zegt Peter De Roover.

"Het is een ongekend fenomeen. Geen enkel staatshoofd komt hier campagne voeren behalve het Turkse. Er moet op verschillende manieren gereageerd worden op dit fenomeen. We moeten enerzijds strikt de wetgeving toepassen: de openbare orde en de veiligheid moeten in het oog gehouden worden. Daarnaast sluit ik mij aan bij de vraag van Oostenrijk om te kijken hoe we paal en perk kunnen stellen aan het feit dat Turkse politiek bedreven wordt in andere landen."

"Turkse politieke discussies moeten in Turkije gevoerd worden"

Volgens De Roover wil hij niet focussen op de politiek die de Turkse president Erdogan voert. "We moeten ons niet mengen in de discussie wanneer het geen invloed heeft op ons land. Maar hier wordt uitgegaan van het principe: "Eens Turk, altijd Turk". Er is bijna een rasgebonden visie op het Turk-zijn."

"Ik stel mij vragen wanneer mensen, die hier soms al generaties wonen en van plan zijn om te blijven, meer belang hechten aan de Turkse politiek dan aan de Vlaamse of Belgische politiek. Dat ze de gebeurtenissen in Ankara meer volgen dan die in Brussel. Dan is er een fundamenteel probleem van samenleven. De Turkse politieke discussies moeten in Turkije gevoerd worden."

"Normaal maatschappelijk debat, zonder import van politiek, buitenlandse vedetten"

De fractieleider wil dan ook kijken op welke manier het idee van Oostenrijk gerealiseerd kan worden zonder dat de belangrijke waarden overboord gegooid worden.

"Een rechtbank in Münster heeft vorige zomer een uitspraak gedaan: "Wanneer buitenlandse staatshoofden en ministers hier komen spreken, is dat eigenlijk een zaak van buitenlands beleid en dan moet de Duitse overheid daar toestemming voor geven. Ze moeten op een andere manier behandeld worden als ze een politieke boodschap komen verkondigen"."

"Ik denk dat dat een uitweg is zodat we de algemene vrijheid van meningsuiting niet beknotten, maar waar we wel specifieke maatregelen nemen: politieke propaganda van een buitenlandse minister of staatshoofd moet eerst worden voorgelegd voor toelating van de regering. Wanneer het over gezagsdragers gaat, worden die hier beschouwd als vedetten en geven zij een hele andere dimensie aan een campagne. Dan moet je daar op een specifieke manier mee omgaan."

De Roover wil dan ook een wetsvoorstel indienen dat toelaat om een "normaal maatschappelijk debat te voeren, zonder de import van politieke vedetten uit het buitenland".

"Exporteer politieke problemen niet"

Ook fractieleider Servais Verherstraeten (CD&V) ziet Turkse politici liever geen campagne voeren in België, maar wijst wel op de juridische voorwaarden. 

"Ik roep de Turkse politici op om hun overigens veel te gepolariseerde debat over de organisatie van hun land in hun land te voeren en hun politieke problemen niet te exporteren. Maar als ze dan toch komen, dan vrees ik dat de grondwet en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens ons niet de kans geeft om dat te verbieden, tenzij de openbare orde of de veiligheid in het gedrang komt."

Volgens Open VLD hebben de burgemeesters alle middelen in handen om manifestaties te verbieden die de openbare orde kunnen bedreigen.

Bron: deredactie.be