Na de watersnood: "We moeten ook in de steden opnieuw ruimte maken voor water"

30 juli 2021
Foto: Belga
De opruim- en herstelwerken na de zware overstromingen in Wallonië zullen een werk van lange adem zijn. Bij die heropbouw moet meer nagedacht worden over hoe we het water meer ruimte kunnen geven. Dat zegt Henk Ovink, speciaal VN-gezant voor water. 

“De ramp die zich heeft afgespeeld in België, Duitsland en Nederland is het gevolg van extremen die extremer worden”, zegt Ovink. “Met die toekomst gaan we rekening moeten houden.”

“De VN heeft in 2019 een rapport gepubliceerd waaruit blijkt dat het overgrote deel van onze investeringen de klimaatverandering in de hand werkt. Bovendien ontwikkelen we onze steden en industrieën op een kwetsbare manier”, zegt Ovink.

“Dat moet beter. We moeten aan klimaatadaptatie doen. En hoe vreselijk de ramp ook is, dit is een springplank naar de toekomst. Als we het nu niet doen, verliezen we het momentum.”

"Maak steden minder kwetsbaar door water een plaats te geven"

“De overstromingen laten zien dat we terug moeten keren naar natuurlijke systemen, ook in de steden. Als je ruimte maakt voor water kan je overstromingen vermijden, droogtes opvangen en ook de hitteproblemen in steden bestrijden. Door water terug te brengen in het stedelijke systeem maak je steden minder kwetsbaar.”

Die aanpassingen zullen veel tijd, geld en moeite kosten en mensen dus afschrikken. “Ik heb na de orkaan Sandy in de VS gewerkt”, zegt Ovink. “Ik heb daar ook gezien hoe moeilijk het is om een mix te maken tussen het grotere belang en hoe je daar met bewoners, bedrijven, boeren en burgemeesters aan kan werken.”

Je kan kleine stapjes nemen en zo een grote beweging in gang zetten.

“Op lange termijn zullen die investeringen en moeite sowieso renderen”, zegt Ovink. “Het is vijf over twaalf: er is te veel schade en er vallen te veel slachtoffers. Ons aanpassen zelf maatschappelijke en zelfs economische meerwaarde opleveren. Elke dollar die je nu investeert in weerbaarheid, levert op termijn 7 tot 8 dollar op. Het is in feite een no-brainer, maar het blijft lastig.”

Beluister het gesprek met Henk Ovink via Radio 1 Select.