Na een week heisa: hoe moet het verder met de intercommunales en de politieke mandaten?

20 februari 2017
Het oorspronkelijke doel van intercommunales is mooi: kleine gemeenten die gingen samenwerken om een aantal taken (afvalophaling, energievoorziening, …) efficiënt te organiseren.

Maar de voorbije jaren kregen intercommunales ook een negatieve bijklank, omdat er met de regelmaat van een klok verhalen opdoken over politici die via een intercommunale buitensporig veel geld zouden verdiend hebben.

Het meest recente schandaal ontstond eind vorig jaar in de schoot van de Luikse PS. Le Vif deed toen uit de doeken dat 24 mandatarissen sinds midden 2013 hoge vergoedingen van 1.340 tot 2.871 euro bruto per maand ontvingen voor enkele vergaderingen in zogenaamde sectorcomités (adviesorganen) van Publifin.

Publfin is een intercommunale met vertakkingen in Waalse energie-, media- en telecombedrijven. Een twintigtal Waalse politici van verschillende strekkingen bleken in commissies en raden te zitten en kregen daar ook zitpenningen voor.

Na het intercommunaleschandaal in Wallonië kwam er begin februari een gelijkaardige zaak aan het licht in Vlaanderen. Publipart is een NV die ontstaan is uit een intercommunale. De 17 bestuurders van de NV krijgen stevige zitpenningen voor vergaderingen en de beleggingen die de NV doet blijken niet altijd even koosjer. Dat ontdekten nieuwssite Apache en Het Laatste Nieuws.

Gent sp.a-schepen Tom Balthazar nam vrij snel ontslag, mede omdat gemeenteraadslid Siegfried Bracke bijzonder hard van leer trok. Toen later bleek dat Bracke zélf bijklust in een adviesraad van Telenet, ontstond er ook discussie over wat politici in de privésector nog mogen bijverdienen.

Reageer

  • Na alle heisa: vind jij dat intercommunales moeten blijven bestaan zoals ze nu bestaan? Of stel jij hervormingen voor? Welke?
  • En wat met de vele mandaten voor politici? Moet daar strengere wetgeving voor gemaakt worden?