Na 'Pano' over politiegeweld: hoe wil minister van Binnenlandse Zaken Verlinden het probleem aanpakken?

4 maart 2021
"Buitensporig politiegeweld moet totaal afgekeurd worden en we moeten er alles aan doen om zo'n zaken te onderzoeken en het gepaste gevolg te geven". Zo reageert minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) op de 'Pano'-uitzending van gisterenavond. Die bracht verschillende getuigenissen over politiegeweld in beeld. Ook politievakbonden VSOA en NSPV veroordelen het gebruik van buitensporig geweld, maar nuanceren de incidenten ook.

Door de 'Pano'-uitzending van gisterenavond komt buitensporig politiegeweld opnieuw onder de aandacht. De uitzending brengt de verhalen van Kagiso en Adam, Samer, Abdel en Pirly. Ze zijn allemaal in contact gekomen met politiegeweld.

"Buitensporig politiegeweld moet totaal afgekeurd worden en we moeten er alles aan doen om zo'n zaken te onderzoeken", zegt minister van Binnenlandse zaken Annelies Verlinden (CD&V). Een van de initiatieven die de minister daarom heeft aangekondigd is de herziening van de tuchtprocedure.

Tuchtprocedure

"Vandaag is die erg complex en langdurig. Om die reden is er heel veel ruimte voor procedurefouten terwijl die procedure precies een instrument moet zijn voor de werkgever om de deontologie van politiemensen te controleren en dat is nu niet altijd mogelijk", klinkt het bij Verlinden.

Dat zegt Jurgen De Landsheer, korpschef van politiezone Brussel-Zuid, ook in de Pano-uitzending. "Het is zodanig ingewikkeld om een tuchtprocedure tot een goed einde te brengen dat we bepaalde mensen nagenoeg niet buiten krijgen."

Bekijk hier een fragment van de 'Pano'-uitzending over de tuchtwet met korpschef politiezone Brussel-Zuid, Jurgen De Landsheer:

Er wordt al een tijd nagedacht over de hervorming van die tuchtprocedure. "Dat is een heel gevoelige aangelegenheid", aldus Verlinden. "Zowel de overheden onderling als de vakbonden geraakten het daar in het verleden niet over eens."

"Ik denk dat het belangrijk is dat we van een wit blad vertrekken", klinkt het bij Verlinden. "We moeten naar een aantrekkelijke politie gaan, dat is het doel. Geweld is niet alleen verwerpelijk omdat dat niet de dienstverlening is die wij verwachten van de politie. Het is dat ook omwille van het onberispelijk parcours van heel veel andere politiemensen."

"We moeten vertrekken van de analyse van de pijnpunten van de huidige wet en bekijken welke noodzaken er zijn", klinkt het nog.

Politiescholen

Een ander mogelijk initiatief is de hervorming van de politieopleiding. Die duurt in ons land 1 jaar, met daarna nog een stage van 6 maanden. Te kort, volgens vele experten. Zeker als we kijken naar onze buurlanden. 

Er is geen vraag geweest van de politie zelf om die opleiding te verlengen", zegt Verlinden. "Maar ik ben daar ook niet tegen. Toch denk ik dat we ons niet per se moeten focussen op de duurtijd van die opleiding", aldus Verlinden. "Het is belangrijk om initiatieven te nemen om levenslang leren te bevorderen."

"Het is belangrijk dat ons politiekorps een weerspiegeling kan zijn van onze maatschappij, we moeten dan ook inzetten op diversiteit. Ook de opleiding is belangrijk. Ten slotte moeten we dit soort incidenten bijzonder ernstig nemen", vat Verlinden samen.

"Verschuilen achter hervormingen"

De politievakbonden VSOA en NSPV veroordelen het gebruik van onnodig geweld, maar nuanceren de incidenten ook. "De feiten zijn wat ze zijn. Het onderzoek loopt dus laat ons even afwachten tot we de volledige verhalen kennen", klinkt het bij Vincent Houssin, ondervoorzitter van de VSOA.

"Men is redelijk kritisch over bepaalde zaken die shockerend kunnen overkomen, zoals het spreiden van de benen tijdens een fouillering. Maar die maken deel uit van bepaalde technieken, die worden aangeleerd door de politieschool en zeer efficiënt zijn."

Ook Carlo Medo, voorzitter van de NSPV, nuanceert de incidenten. "Ongeoorloofd geweld is nooit toegelaten, punt. Daar moeten we niet flauw over doen. Maar er is wel zoiets als het gebruik van dwang, dat is wel toegestaan. Maar proportionaliteit en wettelijkheid zijn daar van belang."

Of de verlenging van de opleiding en de aanpassing van de tuchtwet de aangekaarte problematiek kan oplossen betwijfelen Houssin en Medo zeer sterk. "De politie heeft de strengste tuchtwet van België", klinkt het bij Houssin. "Het onderzoek loopt, het is dus niet zo dat er niets aan wordt gedaan, en er zal wel degelijk een sanctie komen als blijkt dat er overdreven geweld is gebruikt."
"Het is niet omdat je een opleiding langer maakt dat die ook kwalitatiever wordt en hetzelfde geldt voor de tuchtwet", klinkt het dan weer bij Medo. "Men denkt dat men zich kan verschuilen achter de hervorming van de tuchtwet en dat al de problemen dan opgelost zullen zijn, maar dat is niet zo. De illusie dat politiemensen niet gestraft kunnen worden is klinkklare onzin. De wet moet gewoon correct worden toegepast."

Beluister hier het gesprek met minister Verlinden in 'De Ochtend':

Bron: vrtnws.be en 'De Ochtend'