Nathalie Bekx: “Jongeren vinden een betekenisvolle baan belangrijker dan carrière maken"

24 januari 2017
Vlamingen kiezen steeds meer voor werk waarmee ze iets kunnen doen voor de maatschappij. Dat blijkt uit een rondvraag bij 1000 Vlamingen van onderzoeks-en communicatiebureau Trendhuis. “De tijd waar je veel geld verdiende door hard te werken is al lang voorbij”, vertelt CEO van Trenhuis Nathalie Bekx.

De tijd waar we voor een job kiezen waar vooral veel geld bij komt kijken, lijkt voorbij. Vlamingen kiezen liever voor een bedrijf die aan maatschappelijk verantwoord ondernemen doet. Het valt Nathalie Bekx op dat carrière maken nu helemaal uit is. "Uit het onderzoek bleek dat slechts de helft van de mannen nog carrière wil maken. Bij vrouwen is dat één op drie."

Vlamingen vinden zelfontplooiing en een betekenisvolle baan nastreven veel belangrijker

Als bedrijven talentvolle jongeren willen blijven aantrekken, moeten ze daar volgens Benkx meer rekening mee houden. “Je kan niet zomaar de oude recepten boven halen. En dat gaat niet van 'wij doen niet aan kinderarbeid of vervuilen minder', neen.

Bedrijven moeten er een extra dimensie aan toevoegen. Ze moeten een verschil maken in de maatschappij

Niet iedereen vindt natuurlijk een betekenisvolle baan. “Als je het gevoel hebt dat je maar aanvullend bent en geen accenten kan leggen, dan is de kans op stress heel groot.” Naast kortgeschoolden, ouderen en vrouwen, hebben vooral jongeren last van stress.

Ze kunnen geen innovatieve projecten opstarten en krijgen weinig verantwoordelijkheid

Bovendien zijn onrealistische doelstellingen, weinig structuur op het werk en onvoldoende waardering op de werkvloer grote stresskatalysatoren. "We zijn erg moeilijk in complimentjes geven.”

En dat vertaalt zich in ziektedagen. “Twintigers en jonge dertigers zijn nog nooit zo ziek geweest van de stress als andere generaties."