Nationale Bank waarschuwt banken voor te soepel woonkrediet

15 februari 2019
De Belgische banken geven nog altijd te vlot leningen aan mensen die kwetsbaar zijn. Dat houdt grote risico’s in voor de banken zelf, zegt de Nationale Bank in haar jaarverslag.

De Nationale Bank heeft haar bezorgdheid al meermaals geuit. De vastgoedmarkt is nog altijd gezond, maar bij een nieuwe crisis dreigt een beperkt aantal gezinnen hun woonkrediet niet meer te kunnen terugbetalen, wat risico’s inhoudt voor de banken.

Bij meer dan een derde van de nieuwe woonleningen bedraagt het geleende bedrag meer dan 90 procent van de aankoopprijs. Die zogeheten quotiteit, de waarde van de lening ten opzichte van die van het onderpand, is de voorbije jaren opnieuw gestegen. Bij een kwart van de nieuwe woonkredieten gaat meer dan de helft van het maandinkomen naar de afbetaling van de lening. En ruim een derde van de nieuwe kredieten heeft een looptijd van langer dan 20 jaar.

"Dat zijn mensen met een hoger risicoprofiel. De banken geven te veel leningen aan mensen die misschien kwetsbaar zijn", waarschuwt gouverneur Pierre Wunsch. Als er een nieuwe economische crisis uitbreekt met groot banenverlies of mochten de huizenprijzen fors dalen, dan kunnen zij mogelijk hun lening niet meer terugbetalen en zijn de kredietverliezen voor de banken groter dan ze nu inschatten.

Meer op vrtnws.be