Nederlandse ouders worden verplicht kinderen inspraak te geven bij scheiding

1 april 2018
In Nederland willen ze kinderen van scheidende ouders via een 'bruggesprek' inspraak geven. Scheidende ouders moeten er nu al verplicht een ouderschapsplan voorleggen bij een scheiding. Is dat een goed idee? "Ik vind het goed om kinderen te betrekken bij een echtscheidingsprocedure. Alleen is de vraag: op welke manier moet dat?", reageert echtscheidingsbemiddelaar Isabelle Dewinkeler in "De Ochtend".

"Nederlandse ouders zijn verplicht om bij een scheiding een ouderschapsplan in te dienen. Ouders en hun kinderen zullen in de toekomst ook samen een 'bruggesprek' moeten voeren. Via zo'n bruggesprek moeten ouders concrete afspraken maken met hun kinderen. Daarna is het de bedoeling dat ouders een verslag schrijven van dat gesprek waarin acht thema's aan bod komen. Het verslag moet mee ingediend worden met het ouderschapsplan. Als laatste gaat een rechter na wat er allemaal in dat verslag staat", zegt echtscheidingsbemiddelaar Isabelle Dewinkeler in De Ochtend. 

Bruggesprek

Niet evident, vindt Dewinkeler. "Ouders zijn tijdens zo'n bruggesprek zowel verslaggever als gespreksleider, maar ze zijn ook heel erg betrokken partij." Bovendien is een echtscheiding een emotionele periode en vaak willen kinderen loyaal zijn tegenover hun beide ouders. "In zo'n bruggesprek gaat het over de loyaliteit van de kinderen maar ook de gekwetstheid en boosheid van de ouders moeten aan bod komen. Het gevaar is wel dat ouders daardoor suggestieve vragen zullen stellen waardoor er in het verslag misschien dingen staan die niet altijd met de realiteit overeenkomen."

De mening van het kind doet er toe, zijn stem moet gehoord worden

Is er dan een betere manier dan zo'n bruggesprek? "Een bruggesprek is zeker nuttig maar er moeten meerdere gesprekken gevoerd worden. Een eenmalig gesprek waarvan er een verslag wordt opgestuurd, is niet genoeg." Volgens Dewinkeler kan het ook nuttig zijn om een derde, neutrale partij te betrekken die kan kijken wat er speelt bij de ouders en de kinderen.

Scheiding met bemiddeling

Hoe zit het eigenlijk bij ons in België? "Vanaf twaalf jaar hebben kinderen hoorrecht in België. Dan kan de rechter zeggen dat hij de kinderen wil horen. De kinderen kunnen vanaf die leeftijd ook zelf zeggen dat ze gehoord willen worden. Maar in de realiteit gebeurt dat niet zo vaak, zeker niet in het geval van scheidingen met bemiddeling.

Scheidingen met bemiddeling komen meer en meer voor

Mensen kiezen er dan voor om samen aan tafel te zitten en via bemiddeling tot een echtscheiding te komen die daarna ingediend wordt bij de rechtbank." 

Neutraliteit

Is het voor zo'n bemiddelaar mogelijk om het kind voorop te plaatsen? Dewinkeler, zelf ook bemiddelaar, legt uit: "Als bemiddelaar is het belangrijk om neutraal of 'meerzijdig partijdig' te zijn. Een goede bemiddelaar kijkt naar de belangen van de moeder, de vader én het kind. De stem van het kind is cruciaal want uiteindelijk is het kind ook betrokken partij in de echtscheidingsprocedure."