Nemen mannen en vrouwen nog altijd de traditionele taken op in het huishouden?

16 oktober 2017
Markant vzw, een vereniging ván en vóór vrouwen, organiseerde samen met de KU Leuven een grote bevraging over werk, privé en de balans tussen die twee. Maar liefst 1694 respondenten namen deel.

Uit het onderzoek blijkt dat bij partnerdynamieken in het huishouden mannen en vrouwen nog steeds sterke traditionele verschillen vertonen.

Mannen nemen duidelijk minder makkelijk huishoudelijke taken op, en vrouwen geven ze minder gemakkelijk uit handen.

Zij (de vrouwen) leggen, wellicht onder druk van de maatschappelijke verwachtingen, de standaarden voor zichzelf (en anderen) hoger. 

Daarnaast juichen mensen een mogelijk initiatief als ‘de gezinsondersteuner’ toe. Maar liefst 86% is voorstander. Dit statuut zou toelaten dat personen die over de tijd en mogelijkheden beschikken, bijvoorbeeld studenten en gepensioneerden, beperkte gezins-en persoonsondersteunende diensten verrichten, denk aan naschoolse opvang, koken,...

Reageer

  • Neem jij thuis meer huishoudelijke taken voor je rekening? Omdat je partner dat te weinig doet, of omdat je liever zélf doet (dan is zeker goed gedaan)?
  • Wat vind je van het idee van een ‘gezinsondersteuner’ - iemand die je kinderen van school haalt, hen helpt met huiswerk en ook al met het eten begint? Zou dat een welgekomen extra hulp zijn?