"Niemand mag verplicht worden een NIPT uit te voeren"

9 juli 2018
Nu Anne De Paepe geen rector meer is van de UGent, kan ze zich opnieuw volop focussen op haar vakgebied: de humane en medische genetica. In De Ochtend sprak ze over de uitdagingen waar de genetica voor staat.

"Toen ik mijn carrière begon, was er nauwelijks sprake van prenatale en predictieve diagnostiek", zegt De Paepe. "Nu zijn dat soort testen, zoals de niet-invasieve prenatale test (NIPT) breed beschikbaar."

"Ik maak me zorgen over de persoonlijke keuzevrijheid als het over predictieve testen gaat. We moeten vermijden dat mensen testen laten uitvoeren waar ze niet achter staan."

"Wat bijvoorbeeld als verzekeringsbedrijven mensen zouden verplichten om bepaalde testen uit te voeren voor die mensen een verzekering kunnen krijgen? Of wat als mensen die een genetisch risico lopen geen verzekering meer kunnen krijgen?"

Sociale druk

"Ik vind de NIPT een positieve evolutie", zegt De Paepe. "Voor koppels die een risico lopen op een ernstige genetische of erfelijke aandoening is het een belangrijk instrument."

"We mogen wel niet zover gaan om mensen te verplichten een NIPT of soortgelijke test uit te voeren. Door het feit dat die testen nu breed beschikbaar zijn loop je het risico dat er sociale druk ontstaat en dat mensen zich verplicht voelen om de test uit te voeren. De kans bestaat dat het een route, een evidentie wordt."

"Ouders moeten de vrijheid behouden om niet voor een NIPT te gaan. En we moeten te allen tijde vermijden dat ouders die toch een kind met het downsyndroom krijgen gestigmatiseerd worden. Kinderen kunnen trouwens, ondanks alle mogelijke testen, nog altijd geboren worden met een genetische afwijking.

Herbeluister het volledige gesprek met Anne De Paepe: