"Nieuw referendum over Oosterweel zal niet veel veranderen"

25 mei 2016
De Oosterweel-saga in Antwerpen is nog lang niet voorbij. Integendeel! De hele discussie dreigt weer opnieuw op te laaien, nu Antwerpse actiegroepen (Ademloos en stRaten-generaal) een nieuw referendum willen. Nog nodig : 50 000 handtekeningen van Antwerpenaren... Maar wat zijn de kansen en wat wil men bereiken?

Lex Moolenaar van Gazet van Antwerpen volgt het dossier op de voet en hij is er haast zeker van dat het de actiegroepen gaat lukken. Het verzet is sinds 2009 niet verminderd en leidde tot het ontstaan van de burgerbeweging Ringland, die ijvert voor een overkapping van de Antwerpse Ring. Bovendien hebben Ademoos en stRraten-generaal al es gepolst bij hun achterban en na drie dagen hadden ze al 15 000 ja-stemmen.

Het Oosterweel-verhaal is al begonnen eind vorige eeuw, zegt Moolenaar, toen de Antwerpse tunnels dichtslibden en de mobiliteitsproblemen in Antwerpen zich opstapelden. Na een lange zoektocht kwam de overheid met het voorstel van de Oosterweel, via het tracé van BAM. 

Maar dat was meteen het begin van het verzet. De actiegroep StRaten-generaal kwam in 2005 met een alternatief tracé, verder naar het noorden. In 2008 sloot Ademloos zich aan, maar focuste zich meer op gezondheids- en de milieu-effecten.

Lex Moolenaar denkt echter dat het resultaat van het nieuwe referendum niet veel zal verschillen van het oude. In referenda worden vooral de nee-stemmen gemobiliseerd, zegt hij, en ook in dit geval zal het gaan over de vraag ja of nee tegen het BAM-tracé.

Intussen werkt de overheid aan de voorbereidingen van een bouwaanvraag voor de Oosterweelverbinding. Die zou er begin volgend jaar komen, want inhoudt dat het nieuwe referendum eind dit jaar al moet worden georganiseerd, besluit Moolenaar.

Radio 1 Select