Nieuwe meetmethode van verbruik nieuwe wagens doet verkeersbelasting stijgen

23 augustus 2017
Vanaf 1 september gebruiken autoconstructeurs een nieuwe methode om het reële verbruik van je nieuwe wagen in te schatten. Dat geschatte verbruik zal hoger liggen dan nu, en op die manier beter aansluiten bij de effectieve uitstoot van een voertuig.

Omdat zowel de eenmalige inschrijvingstaks (BIV) als de jaarlijkse verkeerstaks berekend worden op basis van de CO2-uitstoot van een voertuig, zullen we die verandering van meetmethode ook voelen in onze portemonnee, zo berekende mobiliteitsorganisatie VAB.

Wat verandert er?

Voor nieuwe wagens op de markt komen, ondergaat elk voertuig een zogenoemde “verbruikstest”. Daaruit blijkt hoe veel brandstof een voertuig verbruikt, en hoe veel schadelijke stoffen er worden uitgestoten. Maar: de verschillen tussen wat een autoconstructeur aangeeft als “normverbruik”, en het effectieve verbruik van een wagen bedragen soms tot 40%. Daarom is op Europees niveau beslist om vanaf 1 september een nieuwe meetmethode in te voeren, waardoor het werkelijke verbruik van een wagen beter wordt ingeschat.

n de praktijk betekent dit dat het “echte verbruik” van auto’s zoals het vanaf 1 september wordt vastgelegd, voor de meeste type wagens hoger zal liggen dan nu, hoewel hun effectieve verbruik niet verandert. Dat zullen we bij de aankoop van een nieuwe wagen voelen in onze portemonnee. In veel Europese landen – en ook in Vlaanderen - worden zowel de eenmalige inschrijvingstaks voor wagens (BIV) als de jaarlijkse verkeersbelasting berekend op basis van de CO2-uitstoot van dat voertuig. Door de nieuwe meetmethode, zullen die CO2-waarden een pak hoger liggen, en bijgevolg beide verkeersbelastingen ook. De autosector zelf verwacht een stijging van 15 tot 25 procent.

Vooral benzinewagens benadeeld

Mobiliteitsorganisatie VAB deed een simulatie voor 18 verschillende types gezinswagens. Ze gingen uit van een gemiddeld meerverbruik van 15%, en dus ook 15% meer CO2-uitstoot. Dat leidt tot een hogere inschrijvingstaks én verkeersbelasting. Vooral die inschrijvingstaks stijgt fors: voor sommige voertuigen gaat het om een verdubbeling, als de huidige fiscale regels onveranderd blijven.

VAB vergeleek bovendien dieselwagens met eenzelfde type benzinewagens. En wat blijkt: wie voor benzine kiest, is een pak slechter af. De eenmalige inschrijvingstaks verdubbelt zelfs voor bepaalde wagens, terwijl die stijging voor benzinewagens tussen de 11 en 18 procent schommelt. Ook de jaarlijkse verkeersbelasting neemt voor alle wagens toe, en wel dubbel zo veel voor benzinewagens dan voor diesels, al is de stijging daar minder groot.

 

“Autoconstructeurs hebben het reële verbruik van wagens altijd zo laag mogelijk ingeschat. Dat stuurt Europa nu bij, met alle financiële gevolgen van dien”, legt Maarten Matienko van VAB uit. “Uiteindelijk verandert het effectieve verbruik van een wagen niet, wel de inschatting daarvan, en daarvoor mag de consument niet gestraft worden.”

“Vooral benzinewagens zijn hier de dupe van, en dat is een spijtige zaak, omdat de overheid net de aankoop van benzinewagens tegenover diesels wil aanmoedigen. In de huidige berekening van de inschrijvingstaks worden benzines bevoordeeld tegenover diesels, omdat ze milieuvriendelijker zijn, hoewel ze meer verbruiken. Als dezelfde berekening van kracht blijft, gaan benzinewagens net zwaarder belast worden, en dat lijkt ons geen goed idee. Daarom vragen we het kabinet van Energieminister Tommelein om dit te herzien, en dit niet te laten passeren als belastingverhoging.”

Meer op vrtnws.be