Nieuwe studie toont belangrijke signalen voor zelfdoding

1 september 2015

Mensen met een depressie nemen zelden de impulsieve beslissing om zichzelf te doden. In de dagen en uren voordat ze tot die daad overgaan, zijn er doorgaans aanwijzingen en signalen.

Onderzoek van het European College of Neuropsychopharmacology (ECNP) dat zondag op een congres in Amsterdam is voorgesteld, toont dat een aantal gedragspatronen die de omgeving mogelijk anders interpreteert, kunnen wijzen op een nakende zelfmoordpoging. 

Uit de studie blijkt dat risicogedrag zoals roekeloos rijden of promiscuïteit, 'psychomotorische opwinding' (handenwringen, ijsberen...) en impulsiviteit (handelen zonder vooraf na te denken) belangrijke aanwijzingen zijn.

Benieuwd of die bevindingen stroken met de ervaringen van de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek (UGent).

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan dag en nacht gratis en anoniem terecht bij de Zelfmoordlijn. Bel 1813 of chat via zelfmoord1813.be