"Nieuwe verkeersinfrastructuur moet zoveel mogelijk conflictvrij zijn"

17 oktober 2016
Luisteraars van Hautekiet hebben vandaag een hoop suggesties gedaan om het verkeer veiliger te maken voor kwetsbare weggebruikers. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts reageerde op enkele suggesties.

"Er moet meer aandacht zijn voor het stopprincipe bij de (her)aanleg van de verkeersinfrastructuur." (Dirk Lauwers, docent mobiliteitsplanning UGent)

Het STOP-principe wordt gebruikt bij inplanning van mobiliteitsbeleid, waarbij de prioriteit eerst naar Stappen, dan Trappen (fiets), vervolgens Openbaar vervoer en dan pas naar Personenwagens gaat.

"We proberen bij de aanleg van nieuwe infrastructuur altijd te gaan voor zoveel mogelijk conflictvrije situaties, bijvoorbeeld een apart vak om naar links af te slaan of een afgescheiden fietspad", zegt Ben Weyts;

"Ook als we bestaande infrastructuur opnieuw aanleggen is dat de ambitie."

Je kan bepaalde plekken in het verkeer niet conflictvrij maken omdat er te weinig vrije ruimte is.

"Daarnaast heeft het conflictvrij maken van een kruispunt altijd consequenties voor de vlotte doorstroming van het verkeer. Daar moet altijd een evenwicht gevonden worden."

"Verplicht de dodehoekcamera voor vrachtwagens." (Els Anthonissen)

"Dat is een project waar we mee bezig zijn", zegt Weyts. "We proberen er in de eerste plaats voor te zorgen dat de binnenlandse transportsector maximaal ondersteund wordt om camera's te installeren."

"Het debat over welk van de verschillende systemen het best is wordt momenteel gevoerd."

"Een dodehoekcamera verplichten voor buitenlandse vrachtwagens is een pak moeilijker."

"Fietssuggestiestroken werken niet. Markeringen zijn geen oplossing om veilig te kunnen fietsen." (Simon Steverlinck)

Ik besef dat er veel onduidelijkheid heerst over fietssuggestriestroken, maar ik snap wel waarom ze aangelegd worden.

"Soms is er geen ruimte om een (apart) fietspad te maken. Dan is een fietssuggestiestrook een poging om duidelijk te maken dat er ook fietsers op de weg kunnen zijn. Het gaat over bewustwording."

Lijst van artikels