NMBS niet blij met systeem van kustreizigers aan het raam: CEO Dutordoir dreigt treinen naar de kust stop te zetten

1 april 2021
© Laurie Dieffembacq (Belga)
Sophie Dutordoir, de CEO van de NMBS, vraagt in een brief aan de regering dat er een oplossing komt voor het "onbeheersbare" probleem dat reizigers naar de kust enkel aan het raam mogen zitten. Als die er niet komt, zo dreigt ze, dan rest haar niets anders dan het treinverkeer naar de kust stop te zetten.

Gisteren belandde er een brief bij de regering - meer in het bijzonder bij premier Alexander De Croo (Open VLD), binnenlandminister Annelies Verlinden (CD&V) en haar collega op mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo). NMBS-topvrouw Sophie Dutordoir schreef daarin dat het systeem met passagiers aan het raam onhoudbaar is. Voor de reizigers leidt het tot lange wachtrijen, en voor de treinbegeleiders is het ondoenbaar om dat te handhaven. De brief lekte in een aantal Franstalige kranten.

Uit de brief.

De nieuwe maatregel om het aantal zitplaatsen te beperken - de raamregel, zoals die ingaat vanaf 3 april - zal het ongewenste effect hebben dat de onbeheerste vraag om transport naar de kust de maximumcapaciteit van de NMBS te boven gaat. Ondanks alle inspanningen van alle partijen, onder de coördinatie van het crisiscentrum, kan deze toestand de openbare orde, de passagiers, ons personeel en de ordediensten in gevaar brengen, en niet enkel op gezondheidsvlak.

Omdat de situatie "onbeheersbaar" zou zijn, vraagt Dutordoir een snelle oplossing, vóór de paasvakantie start. Die kan erin bestaan dat de NMBS toestemming krijgt om al haar capaciteit in te zetten, ofwel kan er een zogenaamde ordemaatregel komen. Wat betekent: de regering gaat zelf de verplaatsingen naar de kust beperken, en daar ook op toezien. Dat zou het personeel van de NMBS ook van de verplichting ontslaan om zelf op alles toe te zien.

Uit de brief.

Ik zie me verplicht u te verzoeken dit dringend op te lossen, in het belang van onze reizigers en personeel. Ofwel staat u de NMBS toe - na overleg met het crisiscentrum - om haar totale capaciteit te mobiliseren. Dat kan door de beperkingsmaatregelen voor toeristische bestemmingen op te heffen. Ofwel neemt u een dringende ordemaatregel om het aantal verplaatsingen naar de kust strikt te beperken.

Ultimatum

Dutordoir speelt het spel hard en formuleert ook een ultimatum. Als dat allemaal niet lukt, zou het wel eens kunnen dat ze het treinverkeer naar de kust stopzet. "Want de risico's voor de reizigers en voor ons personeel zouden onaanvaardbaar zijn." Dutordoir voegt daar ook aan toe dat dit niet de oplossing is die ze wil.

Van een reservatiesysteem verwacht ze geen heil. "In deze fase is dat niet uitvoerbaar in het Belgische spoorverkeer, dat daar niet voor ontworpen is, en nooit dat doel voor ogen had."

Uit de brief.

Als zo'n beslissing uitblijft, dan begrijpt u dat de NMBS niet meer in staat is om zijn opdracht van openbare dienstverlening uit te voeren onder veilige omstandigheden. De risico's voor de reizigers en het personeel zouden onaanvaardbaar zijn. In dat geval rest enkel de mogelijkheid om het spoorverkeer naar de bewuste bestemmingen stop te zetten, een ingreep die we kost wat kost willen vermijden.

"Beslissing moet uitgevoerd worden"

Voorlopig valt haar brief op een koude steen in regeringskringen. Minister van Mobiliteit en vicepremier Georges Gilkinet (Ecolo) - nochtans ook een heel koele minnaar van het systeem - laat in een reactie weten dat het hier om een beslissing van het Overlegcomité gaat. "Die zijn moeilijk voor iedereen, maar moeten worden uitgevoerd. De maatregelen gaan in vanaf zaterdag en het is aan de NMBS om dat te operationaliseren. Daarna zullen we de maatregelen evalueren."

Gilkinet beschouwt de brief van Dutordoir niet als een "ultimatum". "Ik begrijp het standpunt van mevrouw Dutordoir en de NMBS. Het is een maatregel die moeilijk toe te passen is. Haar boodschap is dat de NMBS meer steun nodig heeft. Wat beslist is, is beslist. Dat moet worden toegepast, maar wel met de steun van iedereen. We zullen de NMBS niet alleen laten." Intussen roept hij ook de bevolking op om de NMBS te "helpen", "door niet alleen de kust als bestemming te kiezen".

De toepassing van de regels is doenbaar

Volgens minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) is de toepassing van de regel "doenbaar". Hij zegt in 'De Ochtend' dat ze een duidelijk doel dient: de volksgezondheid. "Als mensen lang in een gesloten ruimte zitten, verhoogt dat het risico op besmetting." Volgens Van Quickenborne blijft de regel behouden, maar kan de NMBS een beroep doen op extra politieagenten om aan crowd control te doen in de stations.

Waarom geen reservatiesysteem invoeren?

In het federale parlement drongen leden van meerderheid en oppositie aan op een reservatiesysteem voor NMBS-treinen, om zo toekomstige reizigerspieken op te vangen. Gilkinet liet weten niet helemaal tegen te zijn, maar hij kocht ook tijd.

"Dt moet objectiever bekeken worden. Ik heb mijn administratie daarom gevraagd om dat te bestuderen. We moeten in kaart brengen of andere landen met een gelijkaardig spoorsysteem dat toepassen en op welke manier dat kan."

Gilkinet wil wel zeker zijn dat het systeem er niet voor zorgt dat treinen minder toegankelijk worden. "De vrijheid om makkelijk het openbaar vervoer te nemen voor dagelijkse verplaatsingen is cruciaal. Klantgerichtheid moet centraal staan. Ik denk niet dat het verstandig is om hierop (lees: de vraag naar een reservatiesysteem, red.) in te gaan zonder grondige analyse."

In "Villa Politica" liet Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert weten dat "het nu vooruit moet gaan". "Als we nog eens van die zonnige dagen hebben in de paasvakantie, moet er toch iets zijn, of je gaat weer van die toestanden hebben."

"Ondoordachte maatregelen"

De steun van de vakbond heeft Dutordoir in elk geval wel. Op haar facebookpagina zegt ACOD Spoor dat ze steeds gewaarschuwd heeft voor "ondoordachte maatregelen". Volgens de vakbond is het niet meer dan logisch dat het publiek naar zee wil, maar vragen toch om redelijk te zijn en een andere bestemming te kiezen. Met een felle sneer naar de politiek.

In deze gezondheidscrisis hebben we vooral nood aan zelfdiscipline, gezond verstand en bovenal politici die de gezondheid van de mensen boven politieke spelletjes plaatsen

"In deze gezondheidscrisis hebben we vooral nood aan zelfdiscipline, gezond verstand en bovenal politici die de gezondheid van de mensen boven politieke spelletjes plaatsen. Het spoorwegpersoneel doet wat het kan maar belooft niets. Het heeft immers niet de luxe om opportunistische ballonnetjes op te laten en de mensen vervolgens wijs te maken dat het de schuld van anderen is."

Beluister het gesprek met CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh in 'De Wereld Vandaag' via Radio 1 Select.

Reservatiesysteem

Televic Rail uit Izegem ontwerpt reservatiesystemen voor buitenlandse spoorwegmaatschappijen. "Het Belgische netwerk is sowieso al heel complex. Dat maakt het heel moeilijk om een eenvoudig reservatiesysteem uit te rollen", zegt onderzoeksverantwoordelijke Steven Lauwereins.

Beluister het gesprek met onderzoeksverantwoordelijke Steven Lauwereins in 'De Wereld Vandaag' via Radio 1 Select. 

Bron: vrtnws.be en 'De Wereld Vandaag'

Lees ook: