"Nog te veel ingebakken dat rijden en drinken toch best wel soms even kan, vooral bij 40-plussers"

4 december 2017
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) is geen voorstander van nultolerantie voor alcohol in het verkeer, waar de Oost-Vlaamse provinciegouverneur Jan Briers afgelopen weekend voor pleitte. Weyts wil vooral de hardleerse bestuurders aanpakken, die 0,5 of zelfs 0,8 promille optekenen. "Want in ons land is het nog te veel ingebakken dat het toch best wel soms even kan, vooral bij 40-plussers dan", zei de minister in "De Ochtend".

Afgelopen weekend werd in Oost-Vlaanderen opnieuw een verkeersveilige nacht gehouden, waarbij de politie bestuurders controleerde op onder meer dronken rijden. Van de 5.500 gecontroleerde bestuurders bleken 186 mensen te veel gedronken te hebben, of zo'n 3 procent.

"We blijven altijd boven 3 procent hangen en dat is veel te veel", reageerde de Oost-Vlaamse provinciegouverneur Jan Briers, die nogmaals pleitte voor een nultolerantie voor alcohol in het verkeer. Met andere woorden: een verlaging van de promilledrempel van 0,5 naar 0,0 voor iedereen.

"Terughoudend voor nultolerantie"

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts is echter terughoudend om zo'n nultolerantie in te voeren. "Het biedt namelijk geen oplossing voor het probleem dat men wil aanpakken", argumenteerde hij in "De Ochtend". Volgens Weyts straf je met een nultolerantie diegenen die vandaag wel onder de drempel blijven en zich aan de regels houden. Hij vindt dat de politie zich moet focussen op zij die zich niet aan de regels houden.

Bovendien, zegt Weyts, moet je met een nultolerantie meer politiecapaciteit inzetten om die nieuwe regel te handhaven. "Waardoor je minder politiecapaciteit overhoudt om de hardleerse bestuurders te vatten."

Want dat is waar Weyts massaal op wil inzetten, die hardleerse bestuurders, veeleer dan voor iedereen de drempel van 0,5 naar 0,0 te verlagen. Volgens Weyts leveren onze omringende landen betere resultaten af door de cultuur die daar heerst. "Bij ons is het ingebakken dat het toch best wel soms even kan, vooral bij 40-plussers. En dat moet er vooral uit." Hoe? Door te sensibiliseren en tegen die hardleerse groep op te treden, meent hij.

Hypocriete verklikkers aanpakken

Weyts is ervan overtuigd dat de politie meer alcoholcontroles uitvoert dan vroeger. Maar tegelijk met het aantal controles, stijgt ook het aantal "verklikkers", zoals Facebookgroepen waarin men bestuurders waarschuwt waar de politie controleert.

Weyts vindt die verklikkers "een beetje hypocriet", zowel voor alcohol- als flitscontroles. "We zeggen met zijn allen dat het niet aanvaardbaar is dat je te snel rijdt, maar anderzijds heb je die verklikkers." De minister zou het dan ook consequent vinden dat het federale niveau zulke verkliktoepassingen verbiedt, zoals ook in Frankrijk is gebeurd. "Maar ik besef dat dat een weinig populaire maatregel is."

Bron: vrtnws.be

Beluister het interview met Ben Weyts: