"Nogal wat collega's van Franky Demon lopen rond met enorme klodders boter op het hoofd”

27 april 2018
Elke zaterdag vraagt De Ochtend iemand om ons zijn of haar held van de week een brief te schrijven. Deze week schrijft Jan Verheyen een ode aan CD&V-politicus Franky Demon.

Beste Franky Demon,

De wisselbeker voor 'quote van de week' gaat naar Herman De Croo voor zijn scherpzinnige analyse van de stand van zaken in het politieke landschap en meerbepaald het parlement. Hij zei : "Zowel parlementsleden van de meerderheid als van de oppositie hebben eigenlijk niets te vertellen, maar die van de oppositie doen dat luider". Ik las deze quote naar aanleiding van de al bij al bescheiden feestelijkheden omdat Herman De Croo onderhand een halve eeuw onafgebroken in het parlement zetelt. In het licht van een halve eeuwigheid schiet de titel van 'held van de week' uiteraard veel te kort, wat goed nieuws is voor Franky Demon, parlementslid voor de CD&V die bewijst dat alvast hij nuttig werk heeft geleverd en als lid van de meerderheid toch ook voldoende kritische zin heeft om de regering te confronteren met zaken die, laat ons zeggen, voor verbetering vatbaar zijn.

Blijkt dat ruim 250 door de Regie der Gebouwen voor forse sommen gehuurde gebouwen in de praktijk voor meer dan de helft leeg staan. Trieste recordhouder is het Eurostation Victor Horta in Sint-Gillis met een bezetting van 26%, andere opvallend pronkstuk is het Administratief Centrum aan de Kruidtuinlaan in Brussel. Dat is voor iets meer dan de helft bezet, maar is door de Regie wel gehuurd tot 2034.

Cijfers waar Franky Demon zich terecht zorgen over maakt, ook al zijn ze natuurlijk grotendeels erfstukken uit het verleden toen enerzijds de Regie der Gebouwen gerund werd door een corrupt zootje ongeregeld, en anderzijds omdat indertijd de paarse regeringen de gaten in de begroting gretig vulden met sale and lease back contracten, de factuur vrolijk doorschuivend naar de toekomst, nu dus.

Allicht daarom kreeg de parlementaire vraag van meneer DeMON relatief weinig weerklank ; nogal wat van zijn collega's lopen immers rond met enorme klodders boter op het hoofd, en de media rapporteren toch ook het liefst in functie van hun vijandbeeld. Het onder de aandacht brengen van deze alweer weinig doordachte, kortzichtige en voor de belastingbetaler financieel nadelige wantoestand, en dat als lid van de meerderheid, verdient dus respect.

En daarom, meneer Franky Demon, bent u mijn held van de week.

Met eerbiedige groet,

Jan Verheyen