Nood aan geneeskunde, gericht op vrouwen!

3 februari 2015
Het Wetenschappelijk Instituut voor de Gezondheid houdt cijfers bij over onze gezondheid. Uit die cijfers blijkt dat vrouwen - dat wisten we al langer - ouder worden dan mannen. Mààr ze zijn minder gezond. Dat komt, zeggen experts, omdat we vrouwen op net dezelfde wijze behandelen als mannen.

We moeten meer inzetten op ‘vrouwspecifieke geneeskunde’, zeggen die experts. In Nederland doen ze het al volop. Er is sinds een tweetal jaar zelfs een Handboek Vrouwspecifieke Geneeskunde. Daar kennen ze het dus wel al.

Waarom wij hier in Vlaanderen dan niet? En waarom is die vrouwspecifieke geneeskunde zo belangrijk?

We vragen het aan Toine Lagro-Janssen, emeritus hoogleraar Vrouwenstudies Medische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.