Noodkreet van arts: "Enkel snelle vaccinatie van zorgpersoneel kan verdere implosie van zorgsysteem voorkomen"

5 januari 2021
© Dirk Waem (Belga)
Het verzorgend personeel dat rechtstreeks in contact komt met de mensen in de woonzorgcentra en de patiënten in de ziekenhuizen zou eerst moeten worden gevaccineerd. Dat stelt arts-infectioloog Stefaan Vandecasteele samen met twee collega's in een open brief aan de ministers en beleidsverantwoordelijken. "Ik weet niet hoelang het ziekenhuispersoneel het nog zal volhouden", zegt hij in 'De Ochtend'.

Stefaan Vandecasteele, die ook coronacoördinator is in het AZ Sint-Jan in Brugge, vindt het absoluut noodzakelijk dat de bewonders van woonzorgcentra zo snel mogelijk gevaccineerd worden. "Maar er is op dit moment het probleem van schaarste aan vaccins, waardoor moeilijke keuzes moeten gemaakt worden."

"We zien de ongemakkelijke waarheid dat er een hardnekkige verspreiding is van het coronavirus, zowel in rust- en verzorgingstehuizen als in ziekenhuizen", zegt hij. "Het zorgpersoneel, dat nodig is om de mensen te verzorgen, is er ook de motor achter de epidemie die het virus overbrengt tussen kwetsbare patiënten, zelfs als ze nodige beschermingsmaatregelen nemen."

Ons zorgpersoneel uitgeput. Ze werken al een jaar in overdrive.

Het zorgpersoneel heeft veel meer kans om besmet te geraken. Ze hebben ongeveer 3,5 keer meer kans om opgenomen te worden met COVID. Ook hun naasten hebben ongeveer dubbel zoveel kans."

"Bovendien is ons zorgpersoneel uitgeput. Ze werken al een jaar in overdrive. Er is een heel groot absenteïsme, zowel door COVID als door quarantainemaatregelen. Daardoor leveren we al maanden een zorg die inboet op kwaliteit. De kwaliteit die we momenteel leveren, zou onze eigen standaarden van een jaar geleden niet overleven."

"Als we een derde golf krijgen of een belangrijke toename van besmettingen, of zelfs zonder derde golf, weet ik niet hoelang ons personeel het nog zal volhouden."

"De reguliere gezondheidszorg draait al ongeveer twee maanden op halve kracht. Deze zorg kan niet blijvend uitgesteld worden zonder erge consequenties. Ons zorgsysteem is niet als een kaartenhuisje in elkaar gevallen, maar onder onze ogen langzaam als een pudding in elkaar aan het zakken. En enkel een snelle vaccinatie kan een verdere implosie voorkomen", staat in de open brief.

Gebrek aan gekwalificeerd personeel

Waarschijnlijk zal het tot eind februari duren voordat alle bewoners van de woonzorgcentra zijn ingeënt. Pas daarna zal het personeel van de woonzorgcentra en het medisch personeel uit de eerstelijnszorg en de ziekenhuizen gevaccineerd worden.

Er gaan nu meer en meer stemmen op om toch eerst het zorgpersoneel te vaccineren. "Het personeel dat de vaccinatie moet geven, is meestal ook het personeel dat de competenties heeft om voor mensen met corona te zorgen en om mensen met corona te testen. Op dit moment is er een belangrijk tekort aan gekwalificeerd personeel", zegt Vandecasteele.

Ook logistiek zou dit makkelijker zijn, want de vaccins liggen opgeslagen in de ziekenhuizen. Die moeten nu eerst naar de woonzorgcentra gebracht worden. "Het Pfizer-vaccin is technisch een moeilijk vaccin. Het gaat over een kleine hoeveelheid die op een correcte manier koud bewaard moet worden. Als dat niet gebeurt, ga je iets inspuiten waarvan je niet ziet dat het minder of niet werk. Ziekenhuizen en zeker vaccinatiecentra hebben heel veel expertise en materiaal in huis om een betere garantie te geven dat de vaccins correct toegediend worden", zegt hij. 

Oudere mensen hebben meer kans om te sterven als ze COVID krijgen

Margot Cloet van zorgkoepel Zorgnet-Icuro staat achter de vaccinatiestrategie om eerst de bewoners van de woonzorgcentra te vaccineren. "Er is voor gekozen om eerst de ouderen in de woonzorgcentra te gaan vaccineren, omdat zij een grote kans hebben om te overlijden als ze besmet worden met het virus. Heel snel daarna moeten natuurlijk de zorgverleners volgen in de woonzorgcentra en in de ziekenhuizen", zegt ze in 'De Ochtend'.

"Het vaccin beschermt je tegen het ziek worden", zegt Cloet. "Als oudere mensen ziek worden, hebben ze meer kans om te sterven. Moesten we het omgekeerd gedaan hebben, zaten we vandaag wellicht te discussiëren over het feit dat de bewoners niet gevaccineerd werden."

Beluister het gesprek met Stefaan Vandecasteele in 'De Ochtend':

Beluister het gesprek met Margot Cloet in 'De Ochtend':

Bron: vrtnws.be en 'De Ochtend'

De open brief van Stefaan Vandecasteele vind je op vrtnws.be

Lees ook: