Peter Theunynck

15 oktober 2016
Peter Theunynck schrijft het Bonusgedicht, met als inspiratie ING en Donald Trump. Precies op de dag dat de begrotING klaar is.

Ode aan de ING vorm

vermarketing, verdonalding
    verslaving en versluiering
verblinding en verbastering

verdoving en verduistering
    verharding en verhuftering
verwatering van de verstandhouding

verhoging van de winstneming
    verheerlijking van homebanking
verbanning van de vakvereniging

verwarring en verwildering
    verdwazing en verbittering
verbreking van iedere verbinding

verkrachting en vernedering
    verkilling en verkleutering
O de verankering van de verstandsverbijstering

peter theunynck