"Om één of andere reden is het vak van leerkracht bijzonder onpopulair geworden"

31 januari 2017
Filosoof Jean Paul Van Bendegem betreurt ten zeerst dat er een tekort aan leerkrachten zijn in Vlaanderen. Vandaar deze laatste nieuwjaarsbrief, gericht aan alle leerkrachten die de boel draaiende houden.

Het is vandaag de laatste dag van januari. De laatste dag waarop traditioneel nog gelukwensen kunnen uitgewisseld worden. En dat is precies wat ik vandaag wil doen.

Geen gelukwensen voor 2017, dat zijn we beu gehoord. Er zijn er trouwens veel redenen om onszelf een gelukkig 2017 toe te wensen.

Neen. Als het mag wil ik even stilstaan bij het onderwijs. Je moet mij geloven als ik u zeg dat elk bericht over een tekort van leerkrachten mij altijd ongelooflijk veel pijn doet.

Waarom?Wel mijn argument is vrij eenvoudig en ik zie niet meteen in wat er tegen gebracht kan worden.

Zoals wij allen weten, is de mens een sociaal dier bij uitstek. Zonder hulp en bijstand overleven we onze eerste levensjaren niet. We hebben elkaar dus hard nodig.
Maar de mens heeft het concept cultuur wel heel erg au sérieux genomen. Geen ander beestje heeft zo’n uitgebreide gamma van culturele, maatschappelijk, sociale, politieke en economische activiteiten weten te bedenken.

Er moet dus heel wat geleerd worden om in deze wereld van ons te overleven en vooral te functioneren. Of, om het in rustige termen uit te drukken: volwaardig mee te spelen. Omdat we uitgerekend zo sociaal zijn, ligt het voor de hand om dit gezamenlijk te organiseren en daar doemt het beeld van de school op….

Lang niet altijd aangenaam, ik weet het. Maar als je de keuze krijgt, wilt dan niet iedereen een volwaardige, mondige en kritische burger zijn? En bijvoorbeeld meteen begrepen hebben dat een argument dat begint met “Zoals we allen weten…” daardoor niet perse betrouwbaar wordt.

Mijn onnozele – in de betekenis onschuldig welteverstaan – mijn onnozele verwachting is dat mensen staan te trappelen om aan dit zo fundamenteel project mee te werken. Komaan zeg, je bereidt een volgende generatie voor om menswaardig in een maatschappij om samen te leven

Maar neen, om één of andere reden is het vak van leerkracht bijzonder onpopulair geworden. En dat doet pijn.

Daarom, aan alle mensen die nu voor een klas staan. Aan alle directeuren en -trices. Die met veel kunst- en vliegwerk de boel draaiende houden: mijn oprechte gelukwensen.


Jean Paul Van Bendegem

Radio 1 Select