"Omdat mijn café nu vroeger moet sluiten, kan ik niet sparen voor betere isolatie"

5 juni 2019
Lizzie Goedemé staakt. Ze baat sinds eind maart het danscafé Tram 3 uit in Antwerpen, maar heeft onderhand al vaak de politie over de vloer gehad door klachten over het nachtlawaai. Lizzie is het beu: "Ik snap de buren, maar in het stadscentrum mag er toch lawaai zijn?"

Langs de andere kant liet ex-radiopresentatrice Eva Daeleman van zich horen vanuit Oostende. Via sociale media liet ze weten lawaaihinder te ondervinden van de Oostendse uitgangsbuurt. 

Recht op klagen?

Er zijn dus twee kanten aan een verhaal over nachtlawaai, iets wat café-uitbaatster Lizzie Goedemé heel goed begrijpt: "Als je ergens gaat wonen en er komt daarna een café in je buurt, dat is vervelend. Ik snap het dan ook 100% dat mensen daar last van ondervinden, maar bij mij gaat de discussie meer over de locatie van mijn café. Ik zit met Tram 3 midden in het stadscentrum van Antwerpen, onder de kathedraal. Hebben de buren dan recht van klagen?"

Schadelijk

"Je moet wel voorzichtig zijn met decibels in je omgeving, want dat kan voor logaritmische schade zorgen", zegt professor en audioloog Bart Vinck. Hij legt uit dat wanneer het volume slechts 3 dB omhoog gaat, de druk op je oren verdubbelt waardoor mensen dus twee keer zo hard moeten roepen om nog boven dat lawaai te geraken. 

"Er zijn dan ook medische redenen genoeg om geluidshinder te beperken", zegt hij. "Een mens mag zonder schade op te lopen blootgesteld worden aan een gemiddeld volume van 70 dB. Op het moment dat je gemiddelde boven 70 dB komt, heeft dat effect op je lichaam. Het risico op hart- en vaatizekten en zelfs dementie kan verhogen als je onvoldoende slaap hebt door te luide muziek in je omgeving."

Elektronisch versterkt

Vinck voegt daaraan toe dat het vaak niet het lawaai van mensen op straat is die voor hinder zorgt, maar wel elektronisch versterkte muziek. "Die bestaat vooral uit lage frequenties en die zijn tot ver in de omgeving waar te nemen, waardoor mensen ook in hun bed last kunnen ondervinden van het lawaai."

Nood aan beleid

Samen met nog tal van café- en clubuitbaters is Lizzie het erover eens dat er vooral nood is aan een eenduidig en transparant feestbeleid. Zodat uitbaters én bewoners weten waar ze aan toe zijn en waar de grenzen liggen, want nu is dat vaak niet het geval en dat zorgt voor wrevel. Ook een nachtburgemeester vindt Lizzie alvast geen slecht idee.

Bekijk hier de uitzending: