Omkoperij in het Europees parlement

22 maart 2011

U weet dat er in en rondom de Europese instellingen een eind weg gelobbyd wordt. Meer dan 15.000 belangenverdedigers bestoken de parlementsleden, de Europese commissie en de ganse administratie voortdurend met argumenten om het beleid in hun voordeel bij te sturen. Zie ook de Worst EU Lobbying Awards.

Weet u waar precies de grens ligt tussen lobbywerk en omkoperij? Wij ook niet.

Enfin, soms is die grens natuurlijk wel duidelijk. In het geval van de drie europarlementsleden die zich lieten omkopen door journalisten van The Sunday Times bijvoorbeeld. De journalisten gaven zich uit voor lobbyisten en boden 'grof geld' in ruil voor dubieuze hand- en spandiensten.

De Oostenrijkse conservatieve ex-minister van Binnenlandse Zaken Ernst Strasser, de Roemeense voormalige vicepremier Adrian Severin en de Sloveense oud minister van Buitenlandse Zaken Zoran Thaler gingen in op het aanbod en beloofden om amendementen van hun 'klanten' te verdedigen.

Strasser en de Thaler hebben intussen ontslag genomen. Uit videobeelden die The Sunday Times maakte, blijkt dat met name Strasser zich al door vijf andere lobbyisten liet betalen. Hij ontving 100.000 euro per jaar van elke lobbyist.

Severin nam nog geen ontslag. Al blijkt uit de beelden van The Sunday Times dat hij 12.000 euro vroeg voor het indienen van een amendement.

The Sunday Times benaderde in totaal 60 Europarlementariërs. Twaalf politici gingen in op een verzoek om contact, de drie genoemden zouden effectief geld ontvangen en gehandeld hebben. Het Europees parlement heeft een onderzoek geopend.

Kan een EU-parlementslid nog rustig van een koffietje genieten in de lobby? Bestaan er Europese richtlijnen inzake de omgang met professionele belangverdedigers? Wat hebben die zoal veil voor bepaalde toezeggingen?

Lees en beluister ook