Is omstreden burgemeester van Rome slachtoffer van de maffia?

21 oktober 2015
Ignazio Marino, de demissionaire burgemeester van Rome, beweert dat de bewijslast die hem tot ontslag dwong, vervalst werd.
De Italiaanse pers, de publieke opinie én zijn eigen partij hadden al langer bedenkingen bij de handel en wandel van de Romeinse burgervader. Maar 'dinnergate' heeft Ignatio Marino uiteindelijk toch doen besluiten om zijn sjerp in te leveren.
 
Marino wordt ervan beschuldigd dat hij de kredietkaart van de stad gebruikte voor privé-aangelegenheden zoals feestjes en etentjes met vrienden. Hijzelf houdt vol dat zijn ontslag niet mag gezien worden als een schuldbekentenis.
 
Sterker, volgens zijn advocaat is de handtekening op een aantal kwestieuze kwitanties vervalst. Marino zou ook bonnetjes hebben ondertekend terwijl hij niet in Rome was. Iets wat nogal vaak voorkwam, maar daar gaat het nu niet over.
 
Als we aan 'bewijslast fabriceren', 'belangen' en 'Italië' denken,-, dan komen we al gauw uit bij de maffia.
 
Herinner u dat in Rome een klein jaar geleden bij een grootscheepse anti-corruptie-actie 37 personen werden gearresteerd, waaronder verschillende politici, de directeur van de stadsreiniging en een voormalig hoofd van de regionale politie. Ook Gianni Alemanno, de voorganger van Marino, was bij de verdachten. La Repubblica gewaagde toen van 'un ramificato sistema corruttivo'.
 
Zou dat 'wijd vertakt systeem van corruptie dat zich verspreid had tot in de hoogste regionen van de stedelijke macht' Marino graag kwijt zijn?