Omtrent morele rechten

7 juni 2011

Hebt u de zaak 'De wolken' een beetje gevolgd? De rechter van eerste aanleg wees de eisen van de zonen van Hugo Claus af en besliste dat 'De wolken' in de handel mag blijven.

Thomas Claus en Arthur Kristel beriepen zich op hun 'morele rechten'. Dat zijn de immateriële belangen van een auteur, zoals zijn of haar reputatie, integriteit en/of persoonlijke band met een werk. Die rechten zijn onvervreemdbaar, en vormen een aparte categorie binnen de auteursrechten. Zie bijvoorbeeld de Stones die in 2005 via de rechter verkregen dat Angela Merkel het nummer 'Angie' niet mocht gebruiken voor haar verkiezingscampagne, al was ze netjes in orde met alle materiële rechten.

De vraag blijft of Veerle Claus - De Wit, die bij testament tot beheerder van het literair patrimonium van Hugo Claus is aangesteld, daarmee ook de volledige morele rechten verwierf. Laten we ons licht opsteken bij iemand die onlangs gedoctoreerd is op zulke gecompliceerde juridische aangelegenheden.

Radio 1 Select