Oncocoach als gids doorheen complexe therapie

23 september 2016
Bij welke specialist moet je zijn, welke afspraken moet je maken, welke voorbereidingen moet je treffen en bij welke instanties moet je aankloppen? Een langdurige behandeling vergt heel wat van de patiënt. Naast de psychische en fysieke belasting moet je immers ook nog een heel behandelingsproces opvolgen. Een ‘casemanager’ kan daarbij helpen. En het is nog efficiënt ook: het zorgt ervoor dat de ziekte niet verergert en nog meer kost aan de ziekteverzekering, zegt de Groep van Tien.

Elsie De Coene werkt als ‘oncocoach’ bij het Universitair Ziekenhuis Gent. Zij zorgt ervoor dat het zorgpad van kankerpatiënten gecoördineerd wordt. Die patiënten worden opgevolgd van de In diagnose tot de afronding van de therapie. Daarvoor moet nauw samengewerkt worden met alle betrokken disciplines in het ziekenhuis, maar ook met bijvoorbeeld de huisarts of eerstelijnswerkers.

Een patiënt die in behandeling gaat, verliest vaak de controle, zegt Elsie. Wij proberen een gids en vertrouwenspersoon te zijn. Belangrijk is dat we afspraken opvolgen en regelmatig alle informatie herhalen. Het systeem wordt erg gewaardeerd door de patiënten. Maar het is niet evident om onze opdracht waar te maken. Daarvoor zijn we met te weinig met twee coaches voor 350 à 400 borstkankerpatiënten. We beperken ons dus noodgedwongen tot het opvolgen van de belangrijkste contact- en scharniermomenten.

De casemanager staat idealiter los van een specifiek ziekenhuis, zo vindt de Groep van Tien nog. Als onafhankelijke kan je gemakkelijker het traject langs de verschillende instanties opvolgen. In het UZ Gent bestond het systeem tot nog toe alleen voor kankerbehandeling. Bedoeling is om het nu verder uit te breiden naar patiënten met hartfalen of neurologische aandoeningen.