“Onder dictators zijn er vele tinten grijs”

29 augustus 2016
Veel mensen denken bij een dictator doorgaans aan megalomane leiders zoals Hitler en Stalin. “Maar onder dictators zijn er veel tinten grijs”, zegt journalist Chams Eddine Zaougui. Hij schreef er een boek over, en dat stelde hij voor in De Ochtend.

Op 1 september verschijnt "Dictators", het boek van Chams Eddine Zaougui. In de promotekst lezen we alvast:

De droom van de Arabische Lente is uit elkaar gespat. Sinds het uitbreken van de volksopstanden in 2011 gaat het van kwaad tot erger in de regio. Syrië, Irak, Jemen en Libië zijn veranderd in een lappendeken van rivaliserende stammen en sektes. In Egypte is opnieuw een dictator aan de macht, generaal Sisi, een Arabische Napoleon. En de terreurgroep Islamitische Staat heeft zich als een kwaadaardig en taai gezwel in het hart van het Midden-Oosten genesteld. Misschien zat er toch een kern van waarheid in de sombere waarschuwingen van Arabische dictators. Zonder hun harde hand zou er zeker chaos uitbreken. De Arabische wereld is gewoonweg niet klaar voor democratie. In “Dictators. Een Arabische geschiedenis” toont Chams Eddine Zaougui aan dat die voorstelling van de Arabische Lente misleidend is.

Zaougui stelde zijn boek voor in De Ochtend. Beluister hier: