Onderging jouw kind een orgaantransplantatie?

7 oktober 2016
Zaterdag vindt er in Leuven een benefiet plaats ten voordele van het Fonds Kind en Orgaantransplantatie. Het fonds biedt onder meer ondersteuning aan (ouders van) kinderen die een orgaantransplantatie ondergingen.

Later deze maand, op 13 oktober, wordt er een nieuwe vzw opgericht: ‘Bas, stoere strijder’.

De vzw heeft tot doel educatieve projecten rond orgaandonatie/transplantatie, onderzoek en omkadering bij orgaandonatie en transplantatie financieel te ondersteunen.

Uithangbord van de vzw is Bas Vanstraelen, de jongen van 11 uit Genk die eerder dit jaar overleed na een mislukte harttransplantatie. De jongen was na z’n dood zélf donor voor een aantal andere kinderen.

De vzw start een nieuwe campagne: 'Close the gap'. De bedoeling is om de 'gap' tussen de wachtlijsten en de transplantaties te verkleinen. Steun de actie door zelf een filmpje te maken waarin je over een riviertje springt. Jan deed het al:

Iedereen orgaandonor

Als je Belg bent of meer dan zes maanden in België woont, dan staat de wet de verwijdering van organen na je dood toe tenzij:

  • je dat uitdrukkelijk heeft geweigerd tijdens je leven
  • je naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de orgaanafname verzetten

In de praktijk gaan de artsen na of iemand geregistreerd is als donor. Is dat niet het geval, dan zullen ze aan de nabestaanden vragen hoe de overledene tegenover orgaandonatie stond. 

Je kan je keuze voor orgaandonatie officieel vastleggen door op de dienst Bevolking van jouw gemeente een verklaring te ondertekenen. Je kan die verklaring altijd wijzigen of annuleren. Op die manier moet jouw familie de keuze niet in jouw plaats maken.

Ook kinderen?

De wet zegt dat als iemand minder dan achttien jaar oud is, maar in staat is zijn wil uit te drukken, hij zich kan laten registreren als orgaandonor. Dat wordt nog niet overal toegepast en bijgevolg moeten ouders vaak mee toestemming geven om zijn/haar kind te laten registreren. Ouders kunnen hun kind ook zelf registreren. De jongeren in kwestie krijgen rond hun 18e verjaardag een brief van het gemeentehuis om hun eigen keuze te laten registreren. (Meer info op de site van Re-born to be alive.)

Radio 1 Select