'Ongelijkheid tussen leerlingen blijft '

14 januari 2017
Er komen overwegend negatieve reacties op het akkoord over de hervorming van het middelbaar onderwijs. De christelijke bond vindt het allemaal wat vrijblijvend. De socialistische bond had graag een brede eerste graad gezien. Maar wat vinden de ouders?

Theo Cuppens is directeur van het VCOV, de koepel van Ouderverenigingen van het vrij onderwijs. "Vorig jaar hebben we een bevraging gedaan bij zo'n 6000 ouders", zegt hij. "Aan hun bezorgdheden wordt niet helemaal tegemoet gekomen. Het watervalsysteem blijft een feit, we denken niet dat met het behoud van de schotten, dat die zal opgelost worden."

Een tweede punt van kritiek is de ongekwalificeerde uitstroom: leerlingen die zonder diploma het secundair onderwijs verlaten. "Er zal toch werk moeten gemaakt worden van een zeer goede studiekeuzebegeleiding in de nieuwe structuur, maar dat zien we op dit ogenblik niet. "

"Maar wat ons echt zorgen baart zijn de ongelijke kansen", zegt Cuppens, "kinderen van minder hoog opgeleide ouders komen vaak terecht in BSO en TSO en ik denk niet dat daar een oplossing wordt aangereikt. De mogelijkheid van domeinscholen is een goede zaak, maar scholen moeten dan wel bereikbaar zijn voor ouders."

Brede eerste graad?

"Een getrapte studiekeuze werd door veel ouders toegejuicht, maar dat wordt ingeperkt", meent Cuppens. " Er is een kern van ouders die zeggen dat hun kinderen al vroeg moeten beginnen aan de studiekeuzen, bv iemand die een bakkersopleiding wil volgen, maar de grote meerderheid ziet liever een uitgestelde studiekeuze, en daar komt dit akkoord niet aan tegemoet."

Mijnheer Cuppens vreest ook dat domeinscholen alleen doorstroomrichtingen zullen aanbieden. "Een van de grote wensen van de ouders is dat kinderen van het ASO, BSO en TSO samen door de schoolpoort kunnen, dat is belangrijk naar perceptie toe en naar het leren kennen van elkaar."

dit is een status-quo-akkoord