Onderwijsspecialist: “Ons onderwijs heeft nood aan centrale examens”

31 augustus 2017
Het onderwijs in Vlaanderen heeft nood aan centrale examens. Dat vindt Dirk Van Damme, onderwijsspecialist van de Oeso. Volgens Van Damme is het niveauverschil tussen de examens en dus ook de waarde van de diploma's in de verschillende scholen nu te groot, omdat examens enkel en alleen door de leerkrachten zelf gemaakt worden. Hij lichtte zijn visie toe in "De Ochtend".

Een centraal examen kan die niveauverschillen helpen wegwerken, maar de verschillende onderwijsnetten en minister Crevits staan sceptisch tegenover het voorstel.

Veel landen maken al gebruik van opgelegde examens door de overheid waar leerlingen verplicht aan moeten deelnemen. Zo is er het Baccalaureaat in Frankrijk of de GCSE’s in het Verenigd Koninkrijk. En daarvoor pleit Van Damme samen met Wouter Duyck, hoogleraar cognitieve psychologie aan de UGent: Centrale examens tijdens of na het lager en het secundair onderwijs.

“We zijn een land dat quasi absolute vrijheid geeft aan onderwijsvertrekkers binnen die eindtermen. Dat betekent dat we één van de enige landen zijn binnen de Oeso, waar examens uitsluitend door scholen en leraren worden gemaakt. Er is geen enkel land die zo extreem is daarin. We zouden een externe instantie nodig moeten hebben want scholen diplomeren, maar niemand weet wat de waarde van die diploma’s zijn, omdat de verschillen tussen die scholen zodanig groot zijn. Er zijn gewoon amper resultaten op dat vlak”, zegt Van Damme in De Ochtend.

Sociaal-economische verschillen

Zo een centraal examen kan volgens Van Damme betere resultaten over ons onderwijs aan het licht brengen. “Uit onderzoek blijkt dat dit goed is voor het niveau en het de gelijkheid bevordert”, zegt Van Damme.

Ook sociaal-economische elementen zijn in ons onderwijs bepalend, waardoor centrale examens een voordeel kunnen zijn volgens Van Damme. “Kinderen uit kansarme milieus hebben meer kans om in een school terecht te komen die het basisniveau niet haalt. En vermits leraren en scholen diplomeren en examineren komen die leerlingen terecht met diploma’s waar je je soms vraagtekens bij kunt stellen”, aldus Van Damme.

Niet iedereen is hiervoor te vinden

Critici staan sceptisch tegenover het voorstel en vrezen dat leerlingen naar die ene test gaan toewerken en zo niet alle vaardigheden zullen opdoen. Leerkrachten zouden hun lessen zo aanpassen dat ze zich louter op de centrale examens voorbereiden of “teaching to the test” maar daar is Van Damme het niet mee eens.

”Die test moet heel goed gemaakt zijn en als het wetenschappelijk goed onderbouwd is en er inhoudelijk op de juiste dingen wordt getoetst is er
door “teaching to the test” eigenlijk geen groot probleem. Want dan onderzoeken die centrale examens juist de vaardigheden en kennis die er echt toe doen. Ik zou die ook niet te uitgebreid maken, maar er is wel echt een externe instantie nodig bij die vrijheid die aan leraren en scholen gegeven wordt”, aldus Van Damme nog.

Bron: vrtnws.be

Radio 1 Select