Ontbijten met viceminister-president Bart Somers (Open VLD): "Het stikstofakkoord blijft overeind"

21 mei 2022
© VRT
Een ontbijt, een politicus en een journalist: dat zijn de ingrediënten van het wekelijkse zaterdaginterview in 'De Ochtend' van VRT NWS-journalist Michaël Van Droogenbroeck met een politicus die in de schijnwerpers staat of een cruciale rol speelt in de politiek. Een ontbijtgesprek over politiek, maar tegelijk ook "weg van de Wetstraat". Vandaag ontmoet hij Vlaams viceminister-president Bart Somers: "Aan de fundamenten van het stikstofakkoord wordt niet geraakt."

Michaël Van Droogenbroeck reisde af naar Mechelen, de stad van Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers (Open Vld). 

Stikstofreductie blijft op de agenda 

"Hoe goed hangt de regering nog aan elkaar?", wil Van Droogenbroeck weten. "En dat stikstofakkoord, blijft het overeind?" Het akkoord staat volgens Somers absoluut niet op de helling, ondanks het gekibbel in de regering: "We hebben dit akkoord nodig. Sommige bedrijven zijn onmogelijk onverzoenbaar met de omringende natuur. Zij stoten te veel stikstof uit."

Sommige bedrijven zijn onmogelijk onverzoenbaar met de omringende natuur

Aan de fundamenten van het akkoord wordt niet geraakt, benadrukt hij. Ruimte voor eventuele bijsturingen, is wel een optie: "We moeten altijd blijven luisteren. Met rationele argumenten, bezwaren en kritieken moeten we rekening houden. Net daarvoor dient het openbaar onderzoek. Emoties zijn nooit een argument in een debat." 

Wat met de abdij van Averbode? 

Maar waarom opent dan net Gwendolyn Rutten, een politica van zijn eigen partij, de aanval op het stikstofdossier? "Ze stelt kritische vragen, dat is haar taak als parlementslid", vindt Somers. "Zij heeft zich vastgebeten in het dossier van de abdij van Averbode." De rijke en lange geschiedenis van de abdij vindt hij evenwel geen argument om de aangekondigde sluiting in 2025 om te keren. "Maar misschien brengen ze wel andere argumenten naar voren", besluit hij. 

Of bekijk het ontbijtgesprek 

Lees ook