Onthaalgrootouders inschakelen voor de opvang van kinderen: een goed idee?

4 april 2017
Om het nijpend tekort aan onthaalouders op te vangen is de stad Roeselare van plan om meer onthaalgrootouders in te zetten. Is dat een goed idee?

Sinds het decreet over kinderopvang van 1 april 2014 van start ging zijn er 1.588 onthaalouders gestopt en slechts 818 gestart, blijkt uit cijfers van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeentes. De afname is al langer een trend.

Om het tekort op te vangen is de stad Roeselare van plan om grootouders in te zetten. Wie nu al zorgt voor een kleinkind, zal ook voor de opvang van andere kinderen mogen instaan. De stad voorziet opleiding, begeleiding en ondersteuning.

Oproep

  • Onthaalgrootouders inschakelen voor de opvang van kinderen: een goed idee?