Onveiligheidsgevoel hoogst bij mensen van vreemde afkomst

2 mei 2017
bange niet-westerse man
Mensen van niet-westerse origine voelen zich vaker onveilig dan mensen van Nederlandse afkomst. En dat valt te verklaren, zo meent het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ze zijn vaker dan gemiddeld slachtoffer van inbraak of diefstal en wonen in het algemeen ook in onveiligere buurten. ’s Avonds laat zullen ze minder snel de deur nog opendoen en het valt op dat ze een omweg maken om bepaalde plaatsen mijden.

Bijna een kwart van de ondervraagde mensen van niet-westerse origine voelt zich regelmatig onveilig tegenover ‘slechts’ 15% van de ‘autochtone’ Nederlanders. Het Nederlandse Centraal Bureau voor Statistiek heeft daar een uitleg voor. Mensen van niet-westerse origine wonen meer in risicobuurten in steden, terwijl Nederlanders zelf meer op het veiligere platteland wonen. Gemiddeld gezien zijn niet-Westerse bevolkingsgroepen ook jonger. En daardoor ook kwetsbaarder voor overvallen, zo blijkt uit de misdaadstatistieken.


Het merendeel van de mensen van niet-Westerse afkomst in Nederland hebben een Turkse, Marokkaanse of Surinaamse achtergrond.


Globaal gezien zijn zowel de misdaadstatistieken de voorbije jaren in Nederland verbeterd. Ook het onveiligheidsgevoel is over het algemeen afgenomen.