"Ook ingenieurs denken na over existentiële vragen"

2 december 2016
Jongeren hebben vandaag wel degelijk nood aan levensbeschouwelijke vakken, stelt Hans Geybels, ex-woordvoerder van kardinaal Daneels. En net nu gaan er stemmen op om de godsdienstles af te schaffen. “Meer dan wat droge weetjes over godsdienst of levensbeschouwing, gaan die lessen over dingen die ons fundamenteel, ten diepste toe, raken”, zegt de docent Religie en Zingeving.

Bestaat God? Is er leven na de dood? Hoe word ik gelukkig? Wat is goed en kwaad? Dat zijn vragen die Geybels zoal behandelt in zijn lessen. “En ik merk dat ook de ingenieurs aan wie ik les geef, nadenken over deze existentiële vragen.”

Het zijn de levensbeschouwelijke verhalen die inspireren.

Een belangrijke barometer in die kwestie is het contact met de studenten zelf. “Na de les zag ik een student dralen. Toen hij een vraag stelde over vergeving en verzoening, merkte ik op kousenvoeten dat het hier om een persoonlijke kwestie ging”. Met die student had Geybels een diep-persoonlijk gesprek van een uur, maar dat is iets wat vaker voorkomt.

Diepgelukkig

“Studenten voelen dat ze hier op een persoonlijke, niet-technische manier over hun problemen kunnen praten. Eerlijk gezegd, dat maakt me diepgelukkig. Het zijn de levensbeschouwelijke verhalen die inspireren,” besluit Geybels, “niet de wetten en waarden.”

Radio 1 Select