Ook jij, Brutus...

16 maart 2019
De laatste woorden van Julius Caesar waren "Tu quoque, fili mi", althans volgens de overlevering. Of "Et tu, Brute", althans volgens Shakespeare. Of "Kai su, teknon", althans volgens classici die weten dat vooraanstaande Romeinen geen Latijn spraken, maar Grieks. Die laatste woorden zijn onzeker, althans volgens Interne Keuken. Maar dat Brutus één van de moordenaars van Caesar was, is een vaststaand feit.

Brute pech voor Brutus, zijn leven en werk wordt herleid tot dat ene feit: hij heeft Julius Caesar vermoord. Dat is het enige waarmee hij voortleeft in ons collectieve geheugen. En die laatste woorden van Caesar maken het allemaal nog wat erger: het slachtoffer besefte dat hij werd vermoord door één van zijn vertrouwelingen. Verraden door een vriend.

Of wacht even, was Brutus niet de zoon van Caesar, of de pleegzoon of zoiets...?

U merkt dat de auteur van dit stukje geen classicus is. Hoe zat dat alweer met die Brutus? En waarom werd Caesar vermoord, wat werd hem verweten? Vonden ook de Romeinen Brutus een laffe verrader, of was er begrip voor zijn motieven?

Voor dat soort vragen kunnen wij altijd terecht bij Patrick De Rynck, onze huisclassicus. (Patrick is jarig op 15 maart, de sterfdag van Caesar, maar dat is toeval.) Hij weet over Brutus veel meer dan dat ene zielige kwisvraagweetje "moordenaar van Caesar".

Patrick weet àlles over de Romeinen in het algemeen en over Brutus in het bijzonder. Zeker nu hij Brutus, de nobele samenzweerder heeft gelezen van Kathryn Tempest.

Wij liggen zaterdag aan aan de Interne Keukentafel.